Oslo kommune - Utdanningsetaten CGI har siden 2003 levert IT-plattform til Osloskolene. Plattformen har vært et viktig bidrag for at Utdanningsetaten skal nå kommunens mål om å frigjøre mer tid til pedagogisk utviklingsarbeid for lærere og rektorer samt gi ...

Digital transformasjon i offentlig sektor

CGI bistår også offentlig sektor med sikring av sensitive data, innsikt gjennom dataanalyse og transformere systemer og støttefunksjoner ved innovativ anvendelse av digitale teknologier som skytjenester, mobilitet og tingenes internett. I Norge samarbeider CGI med kommuner og fylkeskommuner samt store statlige virksomheter. 

    Erfaring og ekspertise

    • Digitalt læringsmiljø for over 80 000 elever og 10 000 lærere i Osloskolene
    • System for workforce management for halvparten av landets kommuner og fylkeskommuner
    • Portal for innlevering av selvangivelser, bestilling av skattekort og distribusjon av skattelister