Skolemelding-appen hjelper Osloskolen med å samle kommunikasjon mellom lærere, foreldre og elever i én kanal, og gjør det mulig å utveksle informasjon med få tastetrykk på en mer praktisk måte. Rektor ved Karlsrud skole skryter av hvordan det enkle meldingssystemet ...
CGI har siden 2003 levert IT-plattform til Osloskolene. Plattformen har vært et viktig bidrag for at Utdanningsetaten skal nå kommunens mål om å frigjøre mer tid til pedagogisk utviklingsarbeid for lærere og rektorer samt gi større læringsutbytte for elevene. Høsten ...

Digital transformasjon i offentlig sektor

CGI bistår også offentlig sektor med sikring av sensitive data, innsikt gjennom dataanalyse og transformere systemer og støttefunksjoner ved innovativ anvendelse av digitale teknologier som skytjenester, mobilitet og tingenes internett. I Norge samarbeider CGI med kommuner og fylkeskommuner samt store statlige virksomheter. 

    Erfaring og ekspertise

    • Digitalt læringsmiljø for over 80 000 elever og 10 000 lærere i Osloskolene
    • System for workforce management for halvparten av landets kommuner og fylkeskommuner
    • Portal for innlevering av selvangivelser, bestilling av skattekort og distribusjon av skattelister