Hvorfor bør din virksomhet øve? 

Beredskap er tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere uønskede og/eller ekstraordinære hendelser og kriser. Det innebærer med andre ord å være forberedt på at slike hendelser eller kriser kan inntreffe, og ha utarbeidet planer og tiltak på forhånd for å kunne eliminere eller begrense konsekvensene av hendelsen/krisen. 

Når man rammes av kritiske hendelser i det digitale rom vil også kunder og brukere rammes. Hvilket renommé og hvilken tillit vil virksomheten ha når det viser seg at dere ignorerte beredskapsarbeidet? Hvem må ta ansvaret? Hva sier eierne? Hva sier styret? Det må alltid finnes en syndebukk når det viser seg at man ikke har ivaretatt sitt ansvar.

Øvelser er et viktig virkemiddel for å øke krisehåndteringskompetansen og styrke samarbeidet internt i organisasjonen og med aktuelle samarbeidspartnere/tjenesteleverandører. CGI kan bistå din virksomhet med planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike typer øvelser som funksjonsøvelser, diskusjonsøvelser eller spilløvelser. 

Våre ressurser kan bistå med alt fra en enkel test av varsling av en kritisk hendelse i henhold til en varslingsliste eller en større øvelse som tester om virksomhetens beredskapsplanverk fungerer etter sin hensikt. Hvilken tid og ressurser man legger inn i planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging, vil avhenge av flere faktorer som øvingsmål, scenario, antall deltagere og type øvelse.

Les mer om vårt tjenestetilbud innen Beredskapsøvelser i vår brosjyre: 

Last ned PDF

Øvelser skal bidra til å:

 • Videreutvikle krisehåndteringsevnen og arbeidet med sikkerhet og beredskap i virksomheten
 • Høyne virksomhetens kompetanse innen beredskapsområdet
 • Forbedre evnen til å samvirke med relevante samarbeidspartnere
 • Øke evnen til å fatte tidsriktige beslutninger og dele informasjon
 • Heve bevisstheten rundt den kompleksiteten som er karakteristisk for krisesituasjoner
 • Situasjonsforståelse når noe skjer
 • Identifisere behov for kompetanseheving på individ- eller funksjonsnivå
 • Identifisere ressursbehov innen beredskapsområdet

 

”Cyberangrep angår mange og kan slå ut kritiske samfunnsfunksjoner. Det har vi sett flere, alvorlige eksempler på, også i Norge.”

– Per K. Brekke (DSB)

  Les rapportene fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB):

  PST – Nasjonal trusselvurdering 2020

  DSB – Befolkningsundersøkelsen 2020


   

  Vil du vite mer? 

  Ta kontakt med:

  Vibeke Bassøe
  vibeke.bassoe@cgi.com
  +47 926 21 717


   


  Sikkerhetstjenester

  Via våre Security Operations Center (SOC), og vårt lokale Cyber Response Center (CRC) i Stavanger, kan vi levere avanserte og skalerbare sikkerhetstjenester til våre kunder. Her overvåker vi kontinuerlig virksomhetens systemer, og håndterer eventuelle sikkerhetshendelser direkte. CGI tilbyr tjenester innen hele spektrumet av sikkerhet, fra risikovurderinger via tekniske løsninger til ende-til-ende-løsninger.


  Cyberforsikring

  Selv med et veletablert sikkerhetsprogram, en komplett oversikt over kritiske aktiviteter, etablert overvåkning og en levende beredskapsplan, kan en ikke utelukke at en blir utsatt for cyberangrep eller datakriminalitet i en eller annen form. Har du vurdert cyberforsikring?


  CGI Testing Services

  Test Services gjør at bedriftene er i stand til å tilpasse seg markedets utfordringer kostnadseffektivt og med rett kvalitet og tid fra design til produksjon. 77 % av alle bedrifter som har tatt i bruk Testing Services rapporterer om 13-61 % kostnadsreduksjon etter 18 måneders bruk.


  Hvordan sikrer jeg bedriften mot cyberangrep?

  Det nytter ikke at cybersikkerhet bare er et tema i IT-avdelingen. Det må prioriteres i hele organisasjonen. Tilstrekkelig med ressurser, trusselkartlegging og et solid nettverk er viktigere enn noen gang for å kunne avdekke skjulte trusler.


  Heller føre var enn etter snar

  Sikkerhetsbrudd mot IT-systemene til en virksomhet kan få store konsekvenser. Derfor bør de ha et organisatorisk rammeverk og tekniske løsninger som tester sårbarheten og overvåker systemene.


  Er det trygt å ta med jobbtelefonen til utlandet?

  I en mobiltelefon er det først og fremst informasjon lagret på selve telefonen. Men en moderne telefon brukes også til å nå facebook, twitter, epost og en lang rekke andre skytjenester. I telefonen ligger også nøkler som gir tilgang til disse tjenestene, så den totale mengden informasjon som ligger på eller kan nås fra telefonen er ganske stor.