Hvordan blir veien til fremtiden, og hvordan kan vi bidra til å gjøre reisen så interessant som mulig? CGIs nye avdeling Emerging Technologies utvikler systemer for den nye teknologien – og skreddersyr produkter for å ta den i bruk. Leder Snorre Meland tror det blir avgjørende å være raskt ute med implementering av den rette teknologien i årene som kommer. 

I april sluttførte CGI oppkjøpet av konsulentselskapet Acando, som nå slås sammen med CGI. Acandos Snorre Meland blir ny leder for enheten, som også styrkes av samarbeid med Acando-eide Inventas – et designbyrå som hjelper kunder med å utvikle egne produkter spesiallaget for ny teknologi. Den nye CGI-lederen er sikker på at sammenslåingen vil sette CGI i en unik posisjon i årene som kommer. 

Hvor er bransjen om fem år?
– Det som er dagens teknologiske «hype» kommer ikke engang til å være et samtaletema om fem år. Enten fordi teknologien ikke holdt det den lovte og er død – eller fordi den har blitt standard. For fem år siden snakket mange om skytjenester med frykt i stemmen. I dag bruker alle det. På den andre siden var det mange som snakket entusiastisk om VR-briller på privatmarkedet – det tok aldri av. VR-briller brukes derimot mye på en del områder innen industrien. Akkurat dette viser hvor viktig det er å både se potensialet i teknologien og å kjenne bransjen du jobber med, sier Meland.

– Jeg er ganske sikker på at vi ikke lenger snakker så mye om kunstig intelligens og maskinlæring om fem år. Da er det på plass. Det er jo i full bruk nå også, men vi ser ikke resultatene så tydelig enda. Det kommer nok til å være snakk om IoT og «wearables» om fem år, men det kommer til å være helt normalt. Det er bare å se på endringene i de tusen hjem de siste to årene, med sensorikk, alarmer og smarthus. Det er mye både forbrukerne og vi skal lære underveis, men det går utrolig fort.

Hvordan skal CGI komme seg dit?
– Når verden går fort fremover, er det viktig å handle raskt for å få mest mulig ut av den nye teknologien. Emerging Technologies skal være årvåken når det gjelder trender og raskt finne ut av hva vi skal jobbe med og kapitalisere på. Samtidig som vi skal fungere som et bindeledd mellom de ulike enhetene i CGI, skal vi være CGIs inkubator for nye løsninger – med fullt fokus på hvordan vi skal få mest mulig ut av de nye, spennende mulighetene som dukker opp.

– Noe av det jeg syns er mest spennende nå, er når teknologi kan være med på å endre måten kunden jobber på – når ny teknologi er med på å gjøre helt nye forretningsmodeller mulig. For å lykkes med det, må du ha folk som forstår teknologiens konsekvenser, men du må også ha mennesker som snakker kundens språk og forstår kundens forretning. Vi kan ikke overbevise bygg- og anleggsbransjen om at de skal snu forretningsmodellen sin opp-ned, men vi kan være med på å gjøre det mulig – gjennom vår teknologikunnskap kombinert med kundens forretningskompetanse, sier Meland.  

Eget designselskap gir uendelige muligheter til å skreddersy fysiske produkter
Nye CGI Emerging Technologies kommer til å være tett koblet opp mot Acandos designselskap Inventas, som vil kunne produsere helt egne produkter for kunden. 

– Inventas gir oss utrolig mye god innovasjonskraft, og dette kommer garantert til å være interessant for mange av CGIs eksisterende kunder. Her går det an å leie inn folk som er eksperter på produktutvikling og design, og som har prosesser for hvordan du jobber frem gode produkter. 

– Vi kan for eksempel gå inn til en produsent av lysarmatur og hjelpe dem med å designe produktet, så det ser fint ut, er funksjonelt, har god kvalitet og at det er effektivt med tanke på produksjon. Vi kan plassere sensorer på det og hente ut data som vi kan ta med oss gjennom hele verdikjeden, enten til bruk i analyser eller til en app vi kan tilby sluttkunden – og det gir uante muligheter for fremtiden.