Test Services gjør at bedriftene er i stand til å tilpasse seg markedets utfordringer kostnadseffektivt og med rett kvalitet og tid fra design til produksjon. Automatiserte tester sikrer betydelig heving av kvalitet, åpner for benchmarking og bruk av våre ressurser i India/Bangalore sikrer svært konkurransedyktige priser.

Bernt Krokedal om viktigheten av sikkerhetstesting.

CGI reduserer applikasjonens livssykluskostnader ved å bygge test og validering i alle faser av utvikling og støtte prosedyrer, ved bruk av avanserte testmetoder og prosesser. Vi tilbyr nye teknikker og nye måter å tilføye test ressurser, slik at våre kunder kan kutte sine test budsjett. CGI reduserer risikoen og forbedrer kvaliteten på våre kunders utvikling ved å etablere et test regime som produserer forutsigbare resultater som oppfyller forretnings- og myndighetskrav. Vi hjelper våre kunder med å få nye tjenester og produkter til markedet raskere ved å redusere tidsbruket på testing og eliminere forsinkelser mens kritiske feil blir korrigert. vurdere deres test modenhet, gir et veikart for forbedring og identifisere fordelene.

 

VERDI FOR KUNDEN

  • Kostoptimalisering
  • Økt effektivitet og produktivitet gjennom hele livssyklusen
  • Redusert tid til marked
  • Økt Kvalitet
  • Forsikrer End-To-End integrasjon

 

I følge Gartner utgjør test tjenester 25-50% av arbeidet på et prosjekt. Eksperter estimerer at kun 50% av tiden er effektiv. Dette er årsaken til at IT utviklings-teamene bruker opptil 40% av tiden på feilretting. 77% av kundene har rapportert 13% til 61% kostnadsreduksjon etter 18 måneder ved bruk av Testing Services

 

Tilgjengelige tjenester:

Business acceptance management (BAM)

 

Sikrer at IT-endringer er i samsvar med virksomhetens behov for dermed å bringe forutsigbarhet til dine forretningsmessige endringer, bedre kvalitet og tid til markedet og kjører ned IT-kostnadene dine.

Managed test services

Overtar ansvaret for å levere komplette test tjenester i bedriftens livssyklus til avtalt servicenivå og kostnad, slik at du kan sende applikasjoner live fort og med selvtillit.

– CGI håndterer og kontrollerer test tjenesten, test outsourcing, offshore, automatisering.
– Betal per bruk, tid/volum prising
– Service Level Agreement (SLA) & leveringsbasert.

Managed test environments

Gjør virkelig representative testmiljøer tilgjengelig når du trenger dem for å redusere tid til markedet, forbedre kvaliteten og forbedre effektiviteten i din testprosess.

Domain-specific test solutions

Tilfører vår effektive test tilnærming for å akselerere endringen i bestemte markeder og gjøre utfall forutsigbart.

Test consulting services

Strategisk testrådgiving, test prosess forbedringer, interim test management, osv.

Test training services

– ISTQB sertifisering
– RRBT Test Management
– TestFrame
– Review & inspeksjoner osv.

Test projects

Test modenhet vurdering, One-Off test prosjekter, trening, osv.

Functional testing

– Unit testing
– System testing
– Integrasjonstesting
– Acceptance testing
– Regresjonstest Automation

Non-functional testing

– Performance testing
– Sanity testing
– Usability testing
– Security testing
– Installability testing
– Documentation testing
– Compatibility testing
– Service Management testing
– Network testing

Performance testing

– Load testing
– Volume and scalability testing
– Stress testing
– Endurance testing
– Benchmark testing