Vi har bred og dyp kjennskap til markedet, og leverer løsninger innen kundebehandling, fakturering, Smart Grid og håndtering av de nye kraftmarkedene.
IS Suite er CGIs totalløsning for behandling av kundeinformasjon for den norske energibransjen.
Nettselskaper har en rekke lover og krav å forholde seg til, og mange er pålagt å føre tilsyn innenfor sitt forsyningsområde. Vår tilsynsløsning IS Safe innfrir alle disse kravene, og er et effektivt og fleksibelt verktøy for å støtte DLE i det daglige arbeidet. IS Safe brukes i dag av de største DLE-selskapene i Norge.
IS Safe er en intuitiv, moderne og fremtidsrettet webapplikasjon, og er integrert med resten av løsningsporteføljen (IS Suite) vi leverer til energibransjen. Kravene til integrasjon mot andre systemløsninger vil øke i tiden som kommer, og IS Safe er bygget opp for å møte disse kravene.

Feltløsningen IS Safe Mobil er fullintegrert mot webløsningen IS Safe, og kan brukes på nettbrett eller smarttelefoner i både online- og offline-modus.