Primary tabs

Vibeke Bassøe er leder av enheten Government i CGI Norge og har vært ansatt siden 2017, da i tidligere Acando som ble kjøpt opp av CGI i 2019. 

Vibeke beskriver sin arbeidsdag som veldig variert, der hun har stort fokus på teambuilding, samarbeid, kundeutvikling, salg, rekruttering og resultater. 

På fritiden liker Vibeke å lese bøker, lage mat, bygge ting, trene, være sammen med familie og venner, og å reise. 

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg? 

«En typisk arbeidsdag for meg i disse hjemmekontordager er: Først logger jeg meg på Teams og mail. Her leser jeg igjennom oppdateringer og svarer opp det som skal svares, før jeg lager en plan for resten av dagen og uken. Jeg er mye i digitale møter på hjemmekontor, så jeg må sørge for at jeg får tid og rom til å tenke og gjøre det jeg skal i tillegg. Sitter jeg i møter der jeg skal lytte, men ikke aktivt bidra, hopper jeg gjerne i løpeskoene og tar med meg Teams på tredemøllen eller ut på tur.»

Vibeke forteller at hun motiveres av å lære og være i konstant utvikling:

«Det å få til bra saker sammen med andre, og som leder legge til rette for at andre trives, utvikler seg og lykkes, motiverer meg. Jeg har i løpet av en arbeidsdag mange gode diskusjoner med kollegaer og vi er et godt lederteam der vi har et langsiktig fokus og bygger selskapet sten-for-sten. 

Jeg synes også det er ekstra spennende at vi som selskap er med å levere samfunnsnyttige prosjekter for våre kunder som gagner oss alle». 

Hva er det beste med å jobbe i CGI? 

Vibeke trekker frem at det beste med å jobbe i CGI er at det er utrolig mange dyktige og hyggelige mennesker som er opptatt av fag og samarbeid i selskapet og at det er veldig inspirerende å se hva vi får til og leverer hver dag. 

Hva er den største teknologiske forbedringen som har skjedd innen ditt fagfelt de siste fem årene? 

Vibeke synes det er vanskelig å plukke ut én ting når utviklingen skjer så fort og mulighetene er så mange.

«Digitalisering, modernisering, automatisering og selvbetjente løsninger er viktig. Det samme er alt det spennende som foregår innen transport og helse, som autonome busser og biler, sensorteknologi, mm. Vi er heldige som jobber med teknologi i Norge i dag!»

Når det gjelder forandringer som vil komme i offentlig sektor de neste ti årene synes Vibeke det er vanskelig å spå fremtiden. «Jeg tror manges arbeidsoppgaver og roller vil endre seg. Mennesker vil bruke tiden på andre oppgaver enn de som er repetitive og som «enkelt og billig» kan løses av maskiner og teknologi. Vi vil nok se store endringer innen blant annet helse og transport de kommende årene», sier Vibeke. 


 

Konsulenter i CGI som samarbeider på kontoret

Bli bedre kjent med noen av våre ansatte

Vår viktigste resurss er våre ansatte. Vi har en stor bredde i kompetanse, bakgrunn og erfaring. Her kan du bli bedre kjent med noen av våre ansatte, få innblikk i ulike roller, prosjekter og ansvarsområder.  

Karriere i CGI

Lær mer om hvordan det er å jobbe hos oss

I CGI gir vi deg den kunnskapen og de verktøyene du trenger for å utvikle deg og vokse, men først og fremst blir du del av ett team som deler sin kompetanse og erfaring slik at vi sammen kan bygge fremgang for alle.