Primary tabs

January 10, 2021

Investeringene en virksomhet gjør i forretningsløsninger er ofte betydelige. Ny programvare betyr effektivisering og forbedring, i tillegg til nye måter å løse utfordringer på. Men mange glemmer én viktig komponent: kursing.
 

På rett kurs for å maksimere programvareinvesteringen

Peter Strömberg leder kursvirksomheten CGI Academy i CGI Norge.

I dag handler det mye om digitalisering og bruk av programvare på nye, smarte måter. Spesielt innen fagområder som Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence, Machine Learning og Visual Analytics. Men hvorfor er kurs så viktig? Fra å være noe man utsetter fordi man ikke har tid, bør det ligge høyt oppe på listen etter implementering av ny programvareløsning, mener Peter Strömberg:
– Når virksomheter kjøper programvareløsninger er det dessverre mange som ikke tenker spesielt mye på at de også må lære seg den nye programvaren.

Sertifiserte kurs

Peter Strømberg leder kursvirksomheten i CGI Norge gjennom avdelingen CGI Academy. Som et av verdens fem største IT-selskaper driver CGI utstrakt konsulentvirksomhet og salg av programvare. Kursavdelingen arrangerer kurs og workshops for både konkrete programvareløsninger og aktuelle fagområder, og da spesielt Business Intelligence.
– Vi ønsker å få i gang kursdeltakerne på en god måte med sine nye verktøy, sier Strömberg. – Hele målsettingen for oss er å maksimere nytten av de investeringene som virksomhetene har gjort. Både med programmvare for Business Intelligence, men også innen fagfeltet generelt.

CGI Academy samarbeider med anerkjente kursinstitusjoner, som TDWI, og alle kursene som arrangeres er sertifiserte, enten de gjelder for Informatica, SAP, Tableau eller andre løsninger. At kursene er sertifiserte er et garantistempel for deltakerne.

– Jeg vil anslå at 50% av omsetningen kommer via eksterne deltakere fra selskaper som ikke er kunder av CGI

Kursene for programspesifikke løsninger er ikke reservert egne kunder men er åpne for alle som trenger den type kurs.
– Jeg vil anslå at 50% av omsetningen på programvarerelaterte kurs i dag kommer via eksterne kursdeltakere fra selskaper som ikke er kunder av CGI fra før. Alle er velkomne til å delta på våre kurs, sier Strömberg. – Dersom du ønsker å lære deg BI-løsninger fra Informatica, Tableau, Alteryx og SAP i Norge i dag tror jeg vi har de beste tilbudene på opplæring.

Temakurs

CGI Academy holder også større fagkurs, med fokus på fagområder innen BI, som datavarehus, datavisualisering, analyse, etc. Her jobber CGI Academy ofte med noen av de største navnene innen Business Intelligence.
– De fremste ekspertene i verden kommer utenfra. Vi har hatt kurs med Stephen Few, verdens ledende innen Business Intelligence og visualisering av data. Vi har hatt besøk av Stephen Brobst, en ledende ekspert på Big Data. Og Wayne Eckersson har holdt kurs om Business Analytics, sier Strömberg. – Sammen med TDWI holder vi kurs i Deep Learning, det raskest voksende feltet innen Artificial Intelligence.

Flere av fagkursene består av egne workshops som går over flere dager. Å kunne ha en dialog med ekspertene, som selv er instruktører, er en av flere gevinster som Strömberg trekker frem:
– I tillegg får deltakerne hands-on erfaring og mulighet for å nettverke med andre kursdeltakere. De fleste opplever fagkurs og workshops som en stor inspirasjon, som de bringer med seg tilbake til arbeidsplassen.

Velykket investering

Peter Strömberg påpeker at mange som selger programvare holder kurs utenom for å holde tilbudsprisen nede. Konsekvensen er at man utsetter å delta på kurs.
– De som tar kurs med en gang kommer raskere i gang med programvaren. Da får de raskere gjort det de skal gjøre med en ny og mer effektiv programvareløsning. På kursene har du en direkte dialog med instruktøren, og får mange gode tips som det er vanskelig å finne ut av selv, sier Strömberg. – Vil du virkelig lære deg noe som blir værende i hodet er det lite som slår et ordentlig kurs. Det er nesten en forutsetning for at virksomhetens investering i ny programvare skal lykkes.

Om CGI Academy

CGI Academy er kurssatsingen i CGI Norge, som fokuserer fortrinnsvis på fagområdet Business Intelligence, og omfatter både programspesifikke kurs fra tredjepartsleverandører, og tematiske fagkurs.

Peter Strömberg leder kursavdelingen, der de enkelte kursene holdes av interne eksperter og konsulenter, i tillegg til eksterne eksperter som hentes inn.
Mange av kursene går over flere dager og består gjerne av både foredrag og workshops. Programspesifikke kurs kan ha alt fra 4 til 12 deltakere, mens det på fagkurs med internasjonale navn kan ha over 80 deltakere.

CGI Academy finnes også i CGI i Finland, Sverige og Danmark etter egne modeller for sine markeder.