Oslo, June 15, 2020

Kenneth Lyford (50 år) har denne uken tredd inn i stillingen som Business Unit Leader for it- og rådgivningselskapet, CGI Norge. Kenneth kommer fra stillingen som Vice President Government i CGI Norge.

Kenneth Lyford, ny BU leder for CGI Norge

Kenneth har 28 års erfaring fra IT- og teknologibransjen, og har blant annet bakgrunn som direktør for flere forretningsenheter i Acando der han har hatt ansvar for store konsulentteam, salg, strategi og forretningsutvikling. Acando ble kjøpt av CGI i september 2019, og i CGI har Lyford ledet CGIs enhet mot offentlig sektor frem til i dag.

Tom Hauge har valgt å fratre sin stilling etter 16 år i selskapet og etter 4 år som Business Unit Leader og Senior Vice President for CGI Norge.

Kenneth sin lange og brede erfaring fra konsulentvirksomhet, salg, leveranser og kunderelasjoner er verdifull kompetanse i rollen som leder av CGI Norge.

«Jeg er meget fornøyd med at Kenneth Lyford har valgt å takke ja til å lede CGI Norge. Han er en allsidig leder og har den kompetansen og erfaringsbakgrunnen som skal til for å løfte selskapet videre», sier John Karnblad, President CGI Skandinavia. 

«Det skjer mye i vår bransje og vi har store ambisjoner om å videreutvikle CGI i Norge. Ved å levere innovative løsninger innenfor digitalisering, teknologi og nye forretningsmodeller skal vi fortsette å være konkurransedyktige og en attraktiv arbeidsplass for fremtiden. Jeg ser virkelig frem imot å fortsette den reisen CGI har tatt i det norske markedet de senere årene. Sammen med våre dyktige medarbeidere gleder jeg meg til å bygge selskapet videre og fortsette med å bistå våre kunder i deres digitaliseringsprosjekter», sier Kenneth Lyford.


Kort om CGI:

CGI Norge er et av landets ledende it- og teknologiselskap med et bredt løsnings- og tjenestetilbud innen blant annet design, produktdesign, programmering, robotikk, kunstig intelligens, arkitektur, infrastruktur, strategi og forretningsutvikling. CGI har over 78 000 ansatte globalt, og i overkant 800 ansatte i Norge fordelt på syv lokasjoner.

Vårt hovedmål er å levere resultater for kundene våre og bidra til suksess for alle våre samarbeidspartnere og interessenter. Vi vet at det forplikter. Gjennom ende-til-ende IT- og forretningsprosesstjenester legger vi til rette for kontinuerlig forretningsutvikling hos våre kunder.