December 23, 2021

I år har hver forretningsenhet i CGI gitt sin julegave til en selvvalgt veldedig organisasjon. Dette har ført til åtte ulike julegaveformål. Vi har i dagene før jul presentert hver og en av disse organisasjonene. <3

 

16. desember

Nasjonalforeningen for folkehelse

Dagens julegave er fra forretningsenheten  Global Technology Operations (GTO), og går til Nasjonalforeningen for folkehelse – demensforskning: «Nasjonalforeningen for folkehelse arbeider for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer. Det gjør de med informasjon, forebygging, lokalt arbeid, politisk påvirkningsarbeid og støtte til forskning» (https://nasjonalforeningen.no/om-oss/). 

For å knekke demenskodene, trengs det forskning! Over 100 000 mennesker har demens i Norge. Antallet vil dobles i løpet av de neste tiårene, dersom vi ikke lykkes i å finne behandling. Å sette diagnose forebygge og behandle demenssykdommer er viktig. Økonomisk støtte til forskningen kan bety mye for forskningen og kampen mot demens.
(https://nasjonalforeningen.no/stott-demensforskning/demensforskning/)
«Jeg ble svært glad for å se at Nasjonalforeningen for folkehelsen og saken for demens ble formålet vi valgte å støtte i år. Dette er et viktig bidrag på vei mot en kur og mer kunnskap som kommer alle til godeFor meg står temaet med demens nært fordi nære familiemedlemmer er eller har vært rammet av demens og Alzheimer. Per i dag finnes det ingen måte å kurere demens, så det å kunne bidra til forskningen er viktig slik at andre skal kunne slippe å oppleve det samme tapet og sorgen som meg og mange andre pårørende» – Nini Sophie Granrud, GTO

Julegave 2021

(Bilde © Nasjonalforeningen for folkehelse)

 

17. desember

Gateteam Oslo

Dagens julegave er fra forretningsenheten Card, og går til Gateteam Oslo: «Gateteam Oslo gjør en tøff hverdag for Oslos mange rusavhengige og hjemløse litt enklere med sitt lavterskeltilbud, spesielt når det går mot kalde, mørke dager og juletid. Gateteam Oslo jobber for å gjøre hverdagen litt bedre for Oslos rusavhengige og hjemløse ved å gjøre det enkelt, lett tilgjengelig og ikke komplisert for andre å kunne bidra slik de selv ønsker og når det passer». (https://gateteamoslo.no/om-oss/)

Card har valgt å støtte Gateteam Oslo fordi år 2020 og 2021 har vært svært vanskelige år for de hjemløse og rusavhengige. Vi går inn i en tøff tid med vinter, fortsatt usikkerhet og færre folk i gatene pga. pandemien. Mange rusavhengige livnærer seg på salg av =Oslo og tigging, men har merket en markant nedgang med færre mennesker i bymiljøet. Gateteam Oslo deler ut mat og klær hver uke. 

Gateteam Oslo takker for støtten: «Tusen takk! Dette settes veldig stor pris på. Dette vil hjelpe oss masse så vi kan handle f.eks. varme sko, soveposer eller ullundertøy som Oslo’s rusmisbrukere har stort behov for». 

Julegave 2021

(Bilde © Gateteam Oslo) 

 

18. desember

Ung Kreft

Dagens julegave er fra forretningsenheten Government, og går til Ung Kreft: «Ung Kreft er en organisasjon som arbeider for at unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år skal ha det bra. Ung Kreft har som formål å ivareta unge kreftrammede og unge pårørende ved å arrangere likepersonsaktiviteter lokalt og sentralt, spre kunnskap om unge berørte av kreft, og å jobbe politisk for å fremme unge berørt av kreft sine interesser». (https://ungkreft.no/)

Government har valgt å gi årets julegave til Ung Kreft fordi de ønsker å bidra til arbeidet fordi de synes det er et viktig og verdig formål å støtte. Ung Kreft er der for de som trenger å snakke med noen i samme situasjon, eller som ønsker å bli med på aktiviteter og glemme alt som er kjipt. 

Ung Kreft takker for gaven: «Det kommer godt med for videre arbeid neste år. Vi har mange nye mål for å lage flere tilbud for målgruppen vår, så tusen takk!»

Julegave 2021

(Bilde © Ung Kreft)

 

19. desember

Fattighuset

Dagens julegave er fra forretningsenheten Retail, og går til Fattighuset: «Fattighuset har som mål å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon gjennom direkte hjelp; som å dele ut mat, klær og annen støtte etter evne, samt å drive politisk arbeide for å sette fokus på fattigdomsproblematikken i Norge» (https://fhio.no/)

Fattigdom betyr at man mangler ressurser for å leve et fullverdig liv. FN anslår at rundt 10% av befolkningen i Norge lever under den relative fattigdomsgrensen, som er definert som at du tjener mindre enn 60% av medianinntekten. (https://www.matsentralen.no/fattigdom )

Retail har valgt å gi årets julegave til Fattighuset for å sette fokus på at mange familier i Norge sliter økonomisk. Spesielt i juletiden kan dette føles ekstra vanskelig, og vi håper at årets julegave kan hjelpe slik at flere får en verdig julefeiring sammen med familie og bekjente. 

Julegave 2021

(Foto © Fattighuset)

 

20. desember

Kirkens Bymisjon og Team Seas

Dagens julegaver er fra forretningsenheten Energy, og går til Team Seas, og Kirkens Bymisjon Stavanger, Trondheim og Oslo: «Team Seas er en global kampanje for å samle inn 30 millioner dollar som går til å fjerne ca. 13,6 millioner kilo plast og søppel fra havet, elver og strender. Kampanjen varer til 1.januar 2022, og hver eneste dollar går til de ideelle organisasjonene: Ocean Conservancy og The Ocean Cleanup. Pengene deles 50/50 først når plast og søppel er fjernet fra disse områdene» (https://teamseas.org/).

«Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Visjonen er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg» (https://kirkensbymisjon.no/om-oss/)
Energy har valgt å støtte disse organisasjonene fordi de gjør et godt stykke arbeid både for samfunnet, og kloden generelt. 

Julegave 2021

(Bilder © Kirkens Bymisjon og Team Seas)

 

21. desember

Krisesenter Vest

Dagens julegave går til Krisesenter Vest – Haugesund, fra forretningsenheten, Utility: «Krisesenteret Vest er et hjelpetilbud for barn, kvinner, menn, eldre og LHBT-personer som utsettes for vold og trusler i nære relasjoner. Organisasjonen gir et bo- og dagtilbud til disse gruppene, med visjon om å være en trygg og kjent plass med faglig kompetanse og omsorg som grunnelementer. Krisesenter Vest IKS har 17 eierkommuner med avdelinger i Haugesund og Stord» (https://krisesentervest.no

Utility har valgt å gi årets julegave til Krisesenter Vest fordi de dekker hele Haugalandet. «Midlene vil komme de mest sårbare i samfunnet til gode og i julens ånd med herberge til alle kan vi ikke tenke oss et bedre formål enn Krisesenteret Vest» – Les mer om donasjonen via Haugesund avis (krever pålogging): https://www.h-avis.no/gave-gjor-at-de-kan-kjope-noe-som-trengs-pagangen-bare-oker/s/5-62-1276209

Julegave 2021

(Bilde © Krisesenter Vest)

 

22. desember

Mental Helse Ungdom

Dagens julegave er fra administrasjonen i CGI og går til Mental Helse Ungdom: «Mental Helse Ungdom jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Vårt mål er at alle barn og unge i Norge skal ha best mulig psykisk helse. Det viktigste virkemiddel er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar, slik at denne kunnskapen kan bidra til å utvikle et bedre hjelpesystem. Mental Helse Ungdom ønsker å være en tydelig stemme som jobber for at alle skal kunne ha en best mulig psykisk helse. Gjennom å etablere plattformer for samarbeid mellom brukere, pårørende, hjelpeapparat og samfunnet, ønsker vi å sikre at alle får sine rettigheter og muligheter ivaretatt.». (https://mentalhelseungdom.no/)
 
De siste par årene har vært ekstra tøffe for mange unge. På grunn av pandemien har flere mistet sine felles møteplasser og sosiale arenaer, og det har blitt en økning i alvorlige psykiske lidelser hos barn og unge. Valget falt på Mental Helse Ungdom fordi vi ønsker å bidra til arbeidet med psykisk helse og forebygge alvorlige psykiske lidelser hos unge. 

Vi vil rette en stor takk til alle organisasjoner og frivillige som bidrar til at andre skal få en bedre hverdag! <3

Julegave 2021

(Bilde © Mental Helse Ungdom)

 

23. desember

Barnekreftforeningen

Dagens julegave går til Barnekreftforeningen fra forretningsenheten, Manufacturing: «Barnekreftforeningen er til for å hjelpe barn og ungdommer med kreft og deres familier. Vi er til stede for hele familien, det vil si at både det syke barnet, søsken og foreldre inkluderes. Samtidig ønsker vi å være den største pådriveren i Norge til å sette fokus på barnekreft i media og samfunnet. Vi skal bidra til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft». (https://www.barnekreftforeningen.no/om-oss)

Manufacturing har valgt å gi årets julegave til Barnekreftforeningen fordi vi kjenner alle, enten direkte eller indirekte, barn eller unge med familier som er rammet av kreft. Vi ønsker å bidra til å sikre at det ikke rammer de mest dyrebare og kjære vi har, nemlig våre barn. Ingen barn skal behøve å dø av kreft.

Barnekreftforeningen takker så mye for støtten: «Tusen takk for at dere valgte å gi en julegave i år igjen, og takk for at dere er med i kampen mot barnekreft. Dette er et viktig bidrag til vårt arbeid for barn og unge med kreft».

Julegave 2021

(Bilde © Barnekreftforeningen)

 


 

God jul og godt nytt år!

Vi retter vår takk og oppmerksomhet til det gode arbeidet disse og andre veldedige organisasjoner gjør, og oppfordrer alle til å være litt ekstra rause med hverandre, ikke kun i juletiden. God jul og godt nytt år!

Vi ønsker alle våre kunder, partnere, forbindelser og andre en riktig god jul og alt godt for 2022! Vi håper året bringer med seg mange spennende dialoger og møter.

Varme hilsener fra alle oss i CGI Norge