Primary tabs

Med våre løsninger er du trygg på at datasikkerheten er ivaretatt. Infrastrukturen og tjenestene er eid av CGI, og dataene oppbevares i Norge. Vårt nære samarbeid med Microsoft gir deg tilgang til deres globale løsninger og til enhver tid oppdatert programvare. Du får tjenester med forutsigbare kostnader basert på reelt behov og forbruk.

Ved implementering av vår lokale skytjeneste trenger du ikke bekymre deg for langvarig driftsopphold i virksomheten. Produkter og prosesser er standardiserte, noe som effektiviserer og forenkler implementering og endring. Med et tastetrykk kan du blant annet oppdatere og legge til applikasjoner og brukergrupper. Våre løsninger er skalerbare, og kan enkelt tilpasses virksomhetens behov både i dag og i fremtiden.

Sett i gang med digital transformasjon av Hybrid IT

Den digitale endringen fra tradisjonelle IT-løsninger til sky-tjenester, har ført oss til et hybrid IT miljø som setter helt nye krav til leveransemodeller for IT tjenester. Disse komplekse miljøene krever en strategi, en solid ledelse og en helhetlig forvaltning for å kunne minimere kostnader, risiko og ineffektivitet. Samtidig skal man ivareta maksimal sikkerhet, fleksibilitet, effektivitet og innovasjon. Dette gjelder såvel offentlig som privat sektor, kontroll av hybrid IT-miljøer et must, og CGI har løsningen på dette.

Det hybride IT-miljøets kompleksitet krever gode verktøy, noe vi kan hjelpe med å løse gjennom CGI Unify360. CGI Unify360 gjør det enklere og mindre risikabelt å adoptere sky-tjenester fordi vi kan tilgjengeliggjøre alt for deg på en enkel plattform. I tillegg kan våre eksperter bistå med rådgivingning for å hjelpe deg med å forbedre ytelse, fleksibilitet og innovasjon i hybride IT-miljøer. Vi har også samarbeid med ledende offentlige sky-leverandører som Amazon Web Services og Microsoft Azure.

CGI Unify360 støtter dessuten din IT-organisasjon i overgangen fra å være en tradisjonell IT-leverandør til å bli en strategisk partner og støttefunksjon for din organisasjon under transformasjonen til de hybride miljøene.


CGI Service Desk

Vår Service Desk tilbyr «singel point of contact» med god tilgjengelighet og engasjement for å støtte dine daglige aktiviteter, slik at du kan fokusere helt og fullt på egen kjernevirksomhet. Vi gir kvalitativ støtte med fokus på å gi brukerne en best mulig brukeropplevelse. Våre tjenester er skalerbare med flere alternativer som lar deg velge det nivået på leveransene som passer dine behov. Vi tilbyr støtte gjennom flere kanaler og på flere språk 24/7/365, når og hvor behovet oppstår

Service Integration and Management (SIAM) 

Med den digitale transformasjonen kommer nye innovative løsninger, og disse må du tilpasse til din bedrift. Både eksisterende og nye IT-selskaper vil spesialisere seg i disse løsningene framover. For at du skal slippe å ende opp i en situasjon hvor du må koordinere et stort antall leverandører innen områder som server, lagring og applikasjoner, er CGI en helhetlig leverandør, kalt SIAM leverandør. En godt implementert SIAM funksjon er en garanti for at både din bedrift og IT blir integrert på en effektivt måte. Her etablerer vi også et felles leveranserammeverk, som muliggjør et samarbeide med andre leverandører for å oppnå en helhetlig IT leveranse.

Servertjenester

Våre serverkapasitetstjenester inkluderer CGI sine sikre datasenter tjenester. Disse anleggene er godt utstyrt med fleksibilitet i kapasitetsutnyttelse, høy sikkerhet, og kvalitative støtteprosesser som er nødvendige for høy tilgjengelighet og kan selvsagt opprettholdes mens produksjonen pågår.

Software as a Service (SaaS)

Software as a Service (SaaS) er en tjeneste der CGI tar fullt ansvar for deres drift og applikasjoner gjennom hele livssyklusen, inkludert opprettholdelse av alle ikke- funksjonelle krav. Hendelseshåndtering, kapasitetsplanlegging og forebyggende vedlikehold av applikasjonenes teknisk miljø forvaltes av oss, og vi sørger for at applikasjonstjenesten leverer høyest mulig tilgjengelighet for deg som kunde.

Platform as a Service (PaaS)

CGI tilbyr også Platform as a Service (PaaS), som for eksempel database, BizTalk Server, Web Server og Sharepoint.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Infrastructure as a Service (IaaS), serverkapasitet og lagring, forutsetter maksimal utnyttelse av CGI`s delte sky-kapasitet og tjenester, herunder sikkerhetskopiering og drift av operativsystemet. Disse er både fysiske og virtuelle.

Hardware as a Service (HaaS)

Hardware as a Service (HaaS) er en tjeneste der CGI tilbyr en dedikert servermaskinvare og er ansvarlig for produktforsyning, service og grunnleggende installasjon. Server-hardware leveres "OS-ready" for deg eller en tredjepartsleverandør som skal installere operativsystem og ulike programmer.

Leveranseprosesser

CGI leveranseprosesser for IT-infrastruktur følger ITIL v3. Hjørnesteinen i alle CGI leveranser er CGI Management Foundation, som baserer seg på mer enn 40 års erfaring med hvordan levere de beste IT tjenester. CGI Management Foundation er vårt overordnede forretningssystem som blant annet omfatter globale prosesser, retningslinjer og direktiver. CGI Management Foundation bygger blant annet på kvalitets sertifiseringen ISO 9001, men danner også grunnlag for andre standarder. Den svenske virksomheten er i tillegg til ISO9001 sertifisert også sertifisert for miljø (ISO 14001) og deler av den er også sertifisert for informasjonssikkerhet (ISO 27001).

Hybrid IT Unify 360

 

For en optimal IT leveranse har CGI ulike tjenestekomponenter som kan kombineres som vist i modellen.