Primary tabs

TINE har valgt å bytte ut sine digitale arbeidsverktøy og de ansatte har lært å samarbeide på nye og mer effektive måter ved hjelp av TINE Digitale arbeidsplass.

TINE Gruppen er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, Norvegia, TINE Brunost, Biola, YT og TINE Yoghurt. TINE eies av 12 000 melkebønder i samvirke, og deres forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal de gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE er til stede over hele landet med sine meierier, og i tillegg har de flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, inkludert Diplom-Is og Fjordland. TINE Gruppa har ca. 5500 ansatte og en omsetning på ca. 22 milliarder kroner.

CGI har vært med å utvikle TINESs Digitale arbeidsplass og har levert "Mitt TINE" som er bygget på Office 365 og SharePoint Online, i tillegg til "Mitt TINE mobil". Prosjektet TINE Digital Arbeidsplass gikk ut på å flytte TINE over til Office 365, både på e-post, samhandling, dokumenthåndtering og intranett. Prosjektet inkluderer også datterselskaper som Fjordland og Diplom-Is.

Et av hovedmålene for den nye løsningen var å sikre god og effektiv samhandling mellom eksterne og internt brukere. Det vil si at man ønsket å samle alle ansatte i TINE til å bruke en felles løsning, som skulle være moderne og tilgengelig på alle enheter. Sentralt i prosjektet stod å sikre en god løsningsutvikling, endringsledelse og brukeradapsjon.

CGIs oppdrag og løsning

CGI tilbyr nyheter og selskapsinformasjon. Mitt Arbeid, som er en del av Mitt Tine, tilbyr dokumenthåndtering, deling og samhandling. Løsningen benytter seg av moderne teknologi som Office 365 Groups og Microsoft Teams.

Mitt Tine Mobil er basert påCGI Mobile Gateway og gir tilgang til flere av TINE sine systemer som intranettet og lønns- og personalinformasjon på mobil.

CGI har levert primært på områdene prosjektledelse, interaksjonsdesign, grafisk design, arkitektur og utvikling. Prosjektet jobbet etter en smidig utviklingsmetodikk (SCRUM), hvor god kundekontakt var, og er, viktig.

CGI var med på alle prosjektets faser, inkludert oppstart, spesifikasjon, utvikling og opplæring. Arbeidet har resultert i en løsning som betjener rundt 4000 brukere, inkludert de som jobber mobilt mot landbruket. Ansatte og eksterne kan nå samarbeide og dele kunnskap sømløst, på tvers av selskap og enheter.

Resultat

Dette er blitt et helt fantastisk intranett og samarbeidsløsning

Trond Vidar Aske (CIO/IKT Direktør TINE)

Etter innføring av TINE Digital arbeidsplass har man opplevd at det er enklere å samhandle både på tvers av lokasjoner, anlegg i TINE og med eksterne.

Det er lettere å lagre og finne igjen dokumenter, og man kan arbeide flere personer i samme dokument samtidig. Det har blitt enklere å dele den kunnskapen TINE sammen skaper.

TINE er bedre rustet for fremtiden med fleksible standardverktøy og økt evne til endring og forbedring. På sikt kan de nye verktøyene gi lavere driftskostnader, og kunden har fått et mer konkurransedyktig TINE.