Primary tabs

Innflytelse er mer enn profitt – det handler om et bærekraftig samfunn og en varig planet. Ved å bevisst fokusere på FNs bærekraftsmål ønsker vi å skape nye veier til forretningsmuligheter og innovasjon sammen med våre kunder. Vi har en egen satsning på området og målet vårt er todelt:

  • Å hjelpe våre kunder med å styrke deres virksomhet og møte deres utfordringer på en mer bærekraftig måte.
  • Å sette større fokus på hvordan vår kunnskap og erfaring fra design, produktutvikling og teknologi kan løse lokale og globale bærekraftsutfordringer.

Det finnes flere eksempler på hvordan virksomheter har generert nye forretningsområder gjennom å kombinere bærekraft med business. Vi er stolte over å kunne presentere noen av våre bærekraftige prosjekter her og vi håper å få til enda flere i tiden fremover.

Selvkjørende buss på Fornebu

Selvkjørende busser

Reduserer forurensing og gjør at flere velger kollektivtrafikk.

CGI står bak innførsel og markedsintroduksjon av selvkjørende minibusser til Norge og har markedets mest kompetente miljø innen Smart Mobility og autonome transportløsninger. Vi har de siste 3 årene prosjektert og gjennomført demonstrasjoner i hele Norge, og over 25.000 personer har til nå prøvekjørt den selvkjørende bussen.

Sommeren 2018 reiste over 10 000 passasjerer med de selvkjørende bussene på Fornebu. Disse bussene er helelektriske og vil bidra til mindre forurensing da flere personer vil velge å la privatbilen stå parkert og heller velge kollektivtrafikk.

Urban Farm Lab CGI Oslo Roof Top

Urban Farm Lab

Ideen bak Urban Farm Lab startet med ett enkelt spørsmål: «Hvorfor utnytter vi ikke flere tak til urbant landbruk og grønne områder?» Et av svarene vi kom frem til var at terskelen for å starte slike prosjekter ofte er for stor og at det krever for mye vedlikehold med tanke på vanning, luking og høsting. Som et IT- og teknologiselskap ønsket vi derfor å teste hvordan teknologi kan bidra til vekst innen urbant landbruk og utbyggingen av grønne tak. Vi gikk i gang med å utforske flere teknologiske løsninger for å se hva som ville fungere best innen urbant landbruk og grønne byer.

Dette prosjektet startet som et «Proof of Consept», med et ønske om å se hvor mye enklere og tilgjengelig vi kunne gjøre urbant landbruk. Resultatet og innsikten har vist oss at potensialet for slike systemer er stort. Dette er systemer og løsninger som ikke bare kan bidra til en grønnere byutvikling, men også bidra til å øke matproduksjon og kutte transportkostnader ved å gjøre avstanden mellom produsenten og kunden kortere. Vi har vist hvor essensielt teknologi vil være for å kunne møte klimamålene fra FN og løse utfordringene som er forbundet med en økt urbanisering.

Axess Climate Roadmap

Effektiv produksjon av olje og gass reduserer klimagassutslipp.

Mer ressurseffektiv produksjon av olje og gass har et enormt potensial for reduksjon av klimagassutslipp. Bransjen har begynt å sette fokus på dette, og trenger hjelp av leverandørindustrien.

Gjennom tjenestedesignprosjektet «Axess Climate Roadmap» har CGI bidratt til å identifisere innsatsområder og definere en miljøstrategi for oljeserviceselskapet Axess. De satser på digitale løsninger og vil utfordre bransjen med alt fra automatisert inspeksjon og vedlikehold, til nye kontraktsformer som gir incentiv for ressursbesparelser. Vi jobber nå videre med å definere konkrete innovasjonsprosjekt for utvikling av nye verktøy og metoder.


VIL DU VITE MER? TA KONTAKT MED:

Marianne Røgeberg

marianne.rogeberg@cgi.com

+47 902 60 813