Division X er heltene som sørger for at samfunnet fungerer. Hver dag.

I en verden der vi alltid er online jobber teams av eksperter i det stille for å opprettholde et fungerende samfunn for flere millioner mennesker. Det er kvinnene og mennene i CGI som gjør dette mulig. Hver dag og hvert sekund. Det er disse heltenes arbeid som gjør det mulig for deg å dra på jobb. Å jobbe for CGI er annerledes. Er du klar for å ta utfordringen?

 

Våre ledige stillinger

Hvilken rolle har du?

Director Consulting Services / Client Executive innen Financial Services.

Hvordan er det å jobbe i et konfidensielt oppdrag?

Mitt oppdrag er ikke konfidensielt, men som Client Executive for flere kunder innen Financial Services får jeg innsyn i mange av mine kunders forretningshemmeligheter. Jeg får og har dyp innsikt i strategisk materiale som jeg må behandle ytterst konfidensielt.

hvilken måte utgjør du en forskjell i din jobb?

Det er en veldig ansvarsfull og stimulerende jobb som jeg utfører med stolthet. Jeg er også leder for 16 Business Analysts som jobber i ulike oppdrag hos våre kunder. Enkelte av dem jobber i svært krevende og konfidensielle oppdrag, og jeg prøver å være en god coach for dem.

 

Division X – Susann Edvardsson

Hanne Hed

Hanne Hed
Hvilken rolle har du?

Jeg jobber som Business Consultant innen Financial Services og har den siste tiden jobbet med betalinger og overgangen til ISO 20022 som betalingsinfrastruktur. I tillegg har jeg bidratt til utvikling av ESG-strategier og tilnærminger internt for at vi i CGI skal kunne møte ulike kunders utfordringer knyttet til bærekraftsrapportering og datahåndtering. Jeg er i mitt siste år som trainee i CGI Selected, og har med traineeprogrammet fått drive en rekke forbedringstiltak, kurs, kulturbygging, samt vært en del av CGIs studentnettverk for kvinner, Female Acceleration Student program.

Hvordan er det å jobbe i et konfidensielt oppdrag?

Å jobbe i et konfidensielt oppdrag er både spennende og utfordrende, men også tillitsvekkende. Integriteten som kreves hos oss som konsulenter blir avgjørende, og det gjelder å beholde tilliten du en gang fikk fra kunden når du går i gang med slike oppdrag.

hvilken måte utgjør du en forskjell i din jobb?

Med CGIs satsing på ESG og bærekraft har jeg utgjort en forskjell både internt og eksternt gjennom å markedsføre og skape forståelse for hvorfor det er viktig at vi jobber med dette. Ikke bare fordi kundene spesifikt etterspør tjenester, produkter og strategikonsulenter som bidrar til muligheter for oss i CGI, men også for hvordan bærekraftsrapportering og et større fokus på blant annet CO2-utslipp, eller energibruk faktisk gagner miljøet på lang sikt. Jeg har, sammen med mange av mine kollegaer, gjort det til vår kjernesak å spre budskapet for hvordan vi kan støtte virksomheter i sine bærekraftsreiser.

For meg er de jeg jobber tett med viktige, og jeg utgjør (forhåpentlig) en forskjell gjennom å bidra med en positiv innstilling, en det-løser-seg-mentalitet og pålitelige råd!

Robert Book

Robert Book
Hvilken rolle har du?

VP Expert

Hvordan er det å jobbe i et konfidensielt oppdrag?

Ikke så stor forskjell sammenliknet med andre oppdrag, bortsett fra at jeg ikke kan snakke om nøyaktig hva jeg gjør for noen utenfor oppdraget. Dette er likevel veldig viktig og kanskje gjør det at du fremstår som «utydelig» eller «uklar», men det finnes jo gode grunner til hvorfor det må være slik.

hvilken måte utgjør du en forskjell i din jobb?

Jeg synes det er spennende og utviklende å jobbe med slike oppdrag da jeg oftest deltar tidlig i utviklingen av noe som hele samfunnet påvirkes av. Det er et stort ansvar at det jeg bidrar med blir korrekt og skal fungere i lang tid fremover. 

Mattias Bitar

Mattias Bitar
Hvilken rolle har du?

Senior Compliance Assurance Partner, men har i praksis flere ulike roller avhengig av oppdrag. Noen typiske roller som jeg ahr hatt er innen Information Security, samt Governance, Risk and Compliance (GRC).

Hvordan er det å jobbe i et konfidensielt oppdrag?

For meg innebærer det et stort ansvar og en stolthet å få jobbe med konfidensielle oppdrag. Det krever at man følger de lover og regler som kreves, og beskytter informasjon som berører rikets sikkerhet.

På hvilken måte utgjør du en forskjell i din jobb?

Vi sikrer overholdelse av regelverk, lover og kontrakter slik at alt skjer som det er plnlagt, og at våre leveranser opprettholder en høy standard.
Vi identifiserer trusler og sårbarheter for å minimere risikoer og hendelser. Min jobb utgjør en forskjell i det små, og når alle tannhjulene snurrer som de skal så fungerer til og med samfunnet som det skal.