Robert Book

Hvilken rolle har du?
– VP Expert Payments

Hvordan er det å jobbe i et konfidensielt oppdrag?
– Ikke så stor forskjell sammenliknet med andre oppdrag, bortsett fra at jeg ikke kan snakke om nøyaktig hva jeg gjør for noen som ikke jobber på det samme oppdraget. Dette er likevel veldig viktig og kanskje gjør det at du fremstår som «utydelig» eller «uklar», men det finnes jo gode grunner til hvorfor det må være slik.

På hvilken måte gjør du en forskjell i din jobb?
– Jeg synes det er spennende og utviklende å jobbe med slike oppdrag da jeg oftest deltar tidlig i utviklingen av noe som hele samfunnet påvirkes av. Det er et stort ansvar å sikre at mine bidrag blir både korrekte og skal fungere i lang tid framover.

Hva gjorde du før du kom til CGI?
– Jobbet hos Ericsson Research hvor jeg gjorde tjenester enklere for sluttbrukere.

Hvorfor valgte du konsulentbransjen?
– Jeg ville komme nærmere sluttkunden og sluttbrukeren.

Hva er det som gjør at du trives på CGI?
– Utrolig varierte arbeidsoppgaver, kunder og områder å jobbe med.

Om en kandidat lurer på hvorfor de skal velge CGI, hva ville du svart?
– CGI kan beskrives som profesjonalisme, stabilitet, kameratskap, og kan tilby utfordrende og samfunnskritiske oppdrag. CGI er også en kombinasjon av den lokale virksomheten og en global muskel og antenne. Dette er noe få andre virksomheter kan tilby.

Les mer om Division X