Hanne Hed

 

Hvilken rolle har du?
– Spontant ville jeg bryte ned min rolle i CGI i tre deler. Jeg jobber som Business Consultant innen Financial Services, og har den siste tiden jobbet med betalinger og overgangen til ISO 20022 som betalingsinfrastruktur. I denne rollen har jeg hatt nær kontakt med interessenter som på forskjellige måter jobber med eller kommer til å bli påvirket av den nye standarden, men også dypdykket i hvilken type informasjon som banker i Norden i dag sender mellom seg. Implementeringen av ISO-standarden er noen steder et helt maskineri, som blant annet sentralbanker, oppgjørssentraler, banker og ERP-leverandører jobber intensivt med.

I tillegg til betalinger har jeg også vært involvert i utviklingen av ESG-strategier og tilnærminger internt for at vi i CGI skal kunne møte kundenes ulike utfordringer koblet til bærekraftsrapportering og datahåndtering.

Den tredje og siste rollen er koblet til vårt talentprogram, der jeg går mitt tredje og siste år. Som trainee har jeg på ulike måter fått drive en rekke forbedringsinitiativer, kurs og kulturbygging, men også vært en del av vårt kvinnelige studentnettverk – Female Acceleration Student Program. Talentprogrammet gjennomsyres av opplevelsesbasert trening og bygger et fantastisk grunnlag for karrieren.

Hvordan er det å jobbe i et konfidensielt oppdrag?
– Å jobbe med et konfidensielt oppdrag er både spennende og utfordrende, men også tillitsvekkende. Integriteten det kreves hos oss som konsulenter blir avgjørende, og det gjelder å opprettholde den tilliten du en gang fikk fra kunden når du går inn i den type oppdrag.

På hvilken måte gjør du en forskjell i din jobb?
– Jeg tror også dette spørsmålet kan brytes ned i ulike perspektiver. Med CGIs satsing på ESG og bærekraft har jeg utgjort en forskjell både internt og eksternt gjennom å markedsføre og skape forståelse for hvorfor det er viktig at vi jobber med dette. Ikke bare fordi kundene spesifikt etterspør tjenester, produkter og strategikonsulenter som bidrar til muligheter for oss i CGI, men også for hvordan bærekraftsrapportering og et større fokus på blant annet CO2-utslipp, eller energibruk faktisk gagner miljøet på lang sikt. Jeg har, sammen med mange av mine kollegaer, gjort det til vår kjernesak å spre budskapet for hvordan vi kan støtte virksomheter i sine bærekraftsreiser.

De jeg jobber sammen med er viktige for meg, og jeg utgjør (forhåpentlig) en forskjell gjennom å bidra med en positiv innstilling, en «det løser seg»-mentalitet og pålitelige råd!

Hva gjorde du før du kom til CGI?
– Jeg var rett og slett student før jeg kom hit. Talentprogrammet og CGI er min første arbeidsplass. Jeg gikk ferdig siviløkonomstudiet i Linköping før jeg fullførte en master innen IT Management. I en av eksamensoppgavene tok jeg og en venninne en nærmere titt på fordeler og ulemper i e-kronen, og fikk anledning til å diskutere med Riksbanken deres syn på innføring av digital valuta.

Hvorfor valgte du konsulentbransjen?
– Som nyutdannet ønsket jeg å lære mer om ulike typer selskaper, bransjer og utfordringer, og derfor valgte jeg konsulentyrket. Nå, med erfaring, drives jeg snarere av å hjelpe våre kunder innen Financial Services i riktig retning, og skape verdi for den kunden jeg jobber hos.

Hva gjør at du trives på CGI?
– Personlig inspireres jeg mest av alt av de kollegaene jeg har, og trives godt med det. CGI har en sterk kompetansebase og utrolig dyktige ansatte, hvilket merkes godt. Det har vært en fordel at jeg så tidlig i karrieren som mulig har fått ta mye ansvar og gjort min stemme hørt hos senior kollegaer, og det har vært både utfordrende og utviklende. Selvsagt slår hjertet litt ekstra for nettopp talentprogrammet, som på alle måter har gitt mine første år i yrkeslivet en rakettstart.

Om en kandidat lurer på hvorfor de skal velge CGI, hva ville du svart?
– Jeg ville sagt at uansett hvilket område, bransje eller teknisk nisje du har kan du bruke og utvikle den hos CGI. Du får muligheten til å fokusere på akkurat din kjernekompetanse og sammen med et team som brenner for det samme som deg kan du akselerere og gjøre en forskjell hos kunden. Dessuten blir ditt nettverk etter noen år hos CGI stort, både innen Skandinavia, men også globalt!

Les mer om Division X