I en verden som er preget av høy endringstakt, ny teknologi som åpner opp for nye muligheter, samt fokus på digitalisering og brukeropplevelser, settes det helt nye krav til hvordan systemleveranser drives og gjennomføres. Dersom virksomheter skal henge med på denne utviklingen holder det ikke lengre å basere seg på lange prosjekter med leveranse en gang i året. "Time-to-Market" for digitale løsninger er helt vesentlig.

Tidligere ble IKT-løsninger gjerne utviklet etter den såkalte «fossefallsmetoden». Først kom spesifikasjonene på plass, deretter design og testing, før løsningen endelig ble implementert. Prosessen tok lang tid, og i mange tilfeller endret både behov og tilgjengelig teknologi seg mye før løsningen ble implementert.

Smidig metodikk

Smidig metodikk har eksistert i en årrekke og er blitt svært utbredt, både nasjonalt og internasjonalt. De meste kjente og utbredte smidige metodene er Scrum og Kanban. Det finnes nå også gode og velprøvde kontraktsstandarder som PS2000 fra Dataforeningen og SSA-S fra Difi for smidig prosjektgjennomføring.

Scrum baserer seg på en iterativ og inkrementell gjennomføringsmodell med fokus på å levere det viktigste først. Hver iterasjon er gjerne på 2-4 uker. På denne måten vil brukere se levert funksjonalitet hyppig og kunne justere kommende behov og ønsker etter å ha opplevd løsningen. Dette, kombinert med kryssfunksjonelle team med tett involvering av brukere, skaper en dynamisk og brukerorientert gjennomføringsmodell som rasket kan endre kurs når det er behov for dette.

CGIs kunnskapsbaserte tilnærming til systemleveranser er et godt utgangspunkt for å lykkes. Etableringen av felles kultur, språk og tillit mellom kunde og leverandør er en bærebjelke for det samarbeidet som må være på plass for å lykkes.

DevOps understøtter en smidig gjennomføringsmodell

Smidig metodikk krever høy grad av automatisering i utviklings- og produksjonssettingsløpet. Det er her DevOps(Development and Operations) kommer inn og understøtter den smidige gjennomføringsmodellen.

DevOps fokuserer på å effektivisere og automatisere hele systemleveransen fra utvikling til løsningen er produksjonssatt. Dette muliggjør mange små og hyppige leveranser. Våre erfaringer er at dette gir lav risiko og gjør det mulig kontinuerlig å tilpasse systemer til brukerkrav, endringer i markedet og endringer i forretningsstrategi. Kontinuerlig leveranse rendyrker dette, på følgende måte:

  • Leveranseprosessen settes opp som en sammenhengende verdikjede
  • Underlag til beslutninger samles og presenteres fra automatiske målinger og tester
  • Manuelle steg begrenses til å ta valg - starte kundetest, sette i produksjon
  • Test gjøres kontinuerlig under prosessen ved hjelp av automatiserte akseptansetester
  • Driftssetting automatiseres på tvers av alle miljø, også produksjon

For å få til et vellykket DevOps kreves det kontinuerlig fokus på hvordan arbeidsprosesser kan automatiseres og at det er svært tett samarbeid mellom utviklere og driftsorganisasjonen.

CGI har lang erfaring med DevOps og alle elementene i DevOps er velkjente for oss. Automatisk testing og hyppige leveranser er veletablerte metoder hos våre konsulenter og i våre systemleveranser.

Kontinuerlig forbedring av arbeidsmåte og løsning

Sentralt i scrum står kontinuerlig forbedring av både arbeidsmåte og løsning. Etter hver sprint gjennomføres det retrospektiv i hvert team og eventuelt på tvers av team for å se på hva som fungerer og hva som kan forbedres i måten man arbeider på. På denne måten forbedres arbeidsmåten kontinuerlig.

Løsningen forbedres kontinuerlig ved at den hyppig vises frem til brukere, slik at de kan omprioritere og komme med endringsønsker, og nye behov og krav etterhvert som de opplever løsningen.

Krever kulturendringer

Det å jobbe på en smidig måte som er understøttet av DevOps er krevende og nytt for mange organisasjoner. For å få full effekt av en smidig gjennomføringsmodell krever dette endringer i hvordan prosjekter finansieres, verdi måles og realiseres og hvem og hvordan beslutninger tas. Dette krever grunnleggende endringer i kulturen.

CGI har god erfaring med innføring av smidig gjennomføringsmodell og DevOps i prosjekter, både eksternt og internt. Våre utviklerne er vant til å jobbe i smidige prosjekter og mange av våre ansatte er sertifiserte Scrum Mastere og Scrum Developers.


 

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med:

Kenneth Lyford
Managing Director & Vice President 

kenneth.lyford@cgi.com
+47 901 66 292


 

– Digitalisering handler om inkludering og sjølråderett

Digitalisering handler om inkludering og sjølråderett

Francis D’Silva er utålmodig for at offentlig sektor skal utløse den samme nysgjerrigheten til å utforske som ga oss oljeeventyret, objektorientering og GSM-teknologien. Skal vi lykkes med digitalisering i Norge må vi styrke innsatsen for å eksperimentere og skape løsninger som spiller på styrker i samfunnet, mener han.

Kenneth Lyfort ved Stortinget

Nye muligheter for samfunn og næringsliv

Ulike teknologier for å støtte og drive samhandling mellom stat og kommune kan erstatte kompliserte skjemaer og lange ventetider – med sammenhengende tjenester. Utfordringen er å få inn tilstrekkelig brukerorientering, innovasjonsledelse og digital kompetanse i offentlig sektor. – Om fem år er forhåpentligvis det på plass, sier CGIs Kenneth Lyford.

Det norske stortinget

Digital Government

Digital Government er en visjon for en struktur hvor strømmen av data mellom bedrifter og det offentlige går av seg selv. Strømmen blir regulert, slik at aktørene til enhver tid har tilgang på informasjonen de trenger innenfor det regelverket som gjelder. Behovet for administrasjon og manuelt arbeid går ned, og kostnadene i det offentlige synker. Les mer om Digital Government her.