In deze video legt John Proctor, CGI’s Director of Cybersecurity Services, uit dat cybersecurity niet alleen een uitdaging is voor IT maar ook voor de business. In onze ‘hyperconnected world’ is het juist zaak om cybersecurity te zien als een ‘business enabler’. Immers overheden en bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de mogelijke risico’s en willen anticiperen op bedreigingen, waardoor de continuïteit van dienstverlening geborgd wordt en onze vitale infrastructuur blijft functioneren. Zij willen de zekerheid hebben dat persoonlijke gegevens veilig zijn en dat productieprocessen niet verstoord worden.

In de afgelopen jaren heeft CGI sterk geïnvesteerd in internationale samenwerkingsverbanden voor security en standaardisatie. Wij zijn een van de weinige dienstverleners in de wereld met drie erkende onderzoekslaboratoria voor certificering van security-oplossingen, waaronder ons CGI Federal Cyber Innovation Lab. Vanuit onze negen Security Operations Centers monitoren wij onze klanten en werken we continu aan het onderhoud en de verbetering van onze state-of-the-art security-monitoringinfrastructuur, waarmee we per dag meer dan 70 miljoen ‘cyber events’ afhandelen.