Bedrijven en financiële instellingen ondervinden in toenemende mate druk om te voldoen aan de eisen vanuit wet- regelgeving ter voorkoming van boetes en sancties. Met de invoering van de 4e Anti Money Laundering (AML) richtlijn in juni 2017, komt er nog meer nadruk op het achteraf of realtime monitoren van alle gegevens in betaalopdrachten boven 1000 euro. Van betalingsdienstaanbieders wordt verwacht dat zij risico procedures hanteren om te bepalen of transacties met ontbrekende informatie uitgevoerd of opgeschort kunnen worden , dan wel geweigerd moeten worden. Het onvoldoende doorvoeren van scherpere maatregelen voor cliëntenonderzoek kan leiden tot boetes van 5 miljoen of meer, afhankelijk van de omzet van een instelling.

Aan de andere kant hebben klanten toenemende verwachtingen om op elk moment, op iedere locatie en op ieder beschikbare device een transactie uit te voeren. De invoering van InstantPayments komt aan die behoefte tegemoet en vraagt tegelijkertijd om intensieve veiligheidsmaatregelen tegen beheersbare kosten, zonder onderbreking van de service aan klanten. De uitdaging is om de operationele kosten daarbij zo laag mogelijk te houden.

Met het oog op risicomanagement, compliance en fraude beheersing zijn financiële instellingen en bedrijven gebaat bij geavanceerde systemen die entiteiten en transacties filteren en screenen. Zo beschermen zij zichzelf en hun klanten tegen onrechtmatigheden in lijn met wet- en regelgeving.

HotScan is een van de meest geavanceerde oplossingen voor het online en real-time filteren en screenen van entiteiten en transacties in het kader van Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) en terrorismebestrijding. HotScan verwerkt zowel enkelvoudige data als batches. CGI helpt u om een selectie te maken uit honderden officiële real-time watchlists, bedrijfseigen data en een scala aan algoritmes om te voorkomen dat ‘false negatives’ worden gemist. Het geautomatiseerd vaststellen van delta’s tussen de aanwezige en meest recente data voorkomt tijdrovende dagelijkse uploads van nieuwe watchlists en geeft snelle toegang tot de meest recente data. De fallback faciliteiten zorgen dat u 24/7 in bedrijf kunt zijn zonder dat filtering en scanning worden onderbroken.

Via de ingebouwde Case Manager kan de workflow geheel afgestemd worden op het beleid en de regels van een bedrijf of instelling. Behalve het ‘meer-ogen’ principe, mail services en rapportages, bevat het tevens een audit trail die gebruikt kan worden in de verantwoording naar toezichthouders. Door middel van een uitgebreid menu voor autorisatie, rollen, communicatie en rapportages wordt iedere configuratie van HotScan tot in detail afgestemd op de eisen en wensen van de gebruikers.

Afhankelijk van de gebruikte regels en algoritmen kan de filtering leiden tot vele ’hits’ die vervolgens handmatig onderzocht moeten worden. Vaak blijkt een aanzienlijk deel van deze ’hits’ onterecht te zijn en is er niets aan de hand met deze ‘false positives’. Om het aantal ‘false positives’ tot een minimum te beperken heeft CGI een Intelligent Self Learning (ISL) module beschikbaar die gebruik maakt van machine learning. Deze module is een onderdeel van CGI’s HotScan. De ervaring leert dat CGI hiermee 50%-70% van de vals positieve alarmen kan reduceren, hetgeen een direct positief effect heeft op de operationele kosten. CGI kan samen met u een business case maken om te bepalen met hoeveel procent u de hoeveelheid handmatig werk kunt verminderen. HotScan draagt bij aan een efficiënte beheersing van kosten en risico’s om criminaliteit te bestrijden met inachtneming van technologische ontwikkelingen zoals InstantPayments en de verwachtingen van klanten.

HotScan wordt over de hele wereld al 25 jaar gebruikt, zowel door bedrijven als financiële instellingen. HotScan is zeer geschikt voor financiële instellingen en bedrijven met hoge volumes aan klanten, personeel en transacties. Enkele voordelen zijn:

  • Een omvangrijke hoeveelheid matching algoritmes
  • Filtering volumes van 275 transacties per seconden ofwel 11 miljoen transacties per achturige werkdag
  • Het gebruik van gestructureerde en ongestructureerde data in wel en niet geformatteerde berichten: fuzzy matching
  • Certificering door SWIFT

In de nieuwste release van HotScan wordt onder andere voorgesorteerd op de vereiste snelheid en verwachte toename van transactievolumes door InstantPayments. Momenteel filtert HotScan 64% van alle foreign exchange trades over de hele wereld.