Verkeer en vervoer

Media center

Bij CGI wordt Mendix low-code ingezet om klanten, waaronder NS, sneller en beter te helpen bij het digitaliseren van hun werkprocessen. Deze vorm van softwareontwikkeling is sterk in opkomst. Melvin Spooren, Director Consulting Services, legt uit hoe CGI via low-code...

Digitalisering is niet meer weg te denken uit de transport en logistieke wereld. De impact is groot en bepaalt in hoge mate wie de koplopers zijn en wie er achter blijven. Digitalisering is dus geen keuze, maar een weg die...

Tijd en ruimte maken om binnen je organisatie daadwerkelijk met digitalisering bezig te zijn. En de wil tot samenwerking met anderen. Die twee factoren zijn essentieel om als onderneming succesvol te digitaliseren en de omslag te maken naar datagedreven handelen...

Of het nu gaat om waterberging, dijkhoogte, tunnels of bruggen: in het werk van Rijkswaterstaat speelt de hoogte of diepte van objecten een belangrijke rol. In de wereld van waterstaat kun je niet zonder nauwkeurige hoogte en bevinden objecten zich...

Over het fenomeen digital twin wordt wel eens te simpel gedacht. Er zit meer achter dit digitale hulpmiddel dan je op eerste gezicht zou denken. De term digital twin is misschien zelfs een beetje misleidend, omdat het niet een op...

Beheerders van vitale civiele infrastructuur, zoals Rijkswaterstaat, ProRail, netbeheerders en waterschappen hebben in de basis een grote mate van overeenkomst. Hun primaire doel is het garanderen van een optimale beschikbaarheid van het ‘netwerk’ voor derden. Daarbij is een verregaande digitalisatieslag...

Tijdens de online meet-up 'Dag van de Slimme Logistiek' op 25 januari nam het team Smart Logistics van het programma SmartwayZ.nl de kijkers mee in de wereld van slimme logistiek: waar werken we aan, wat gaan we in 2022 verder...

De komende jaren zal de vraag naar personen- en goederenvervoer op het spoor alleen maar toenemen, zeker gezien het belang van duurzame mobiliteit. Spoorbeheerder ProRail werkt aan een ‘Digital Twin’ van het Nederlandse spoor, om meer grip te krijgen op...

Vastlopend verkeer in steden kan door slimme verkeerslichten steeds meer tot het verleden gaan behoren. Op meer en meer kruispunten worden deze installaties dan ook geplaatst. De meeste winst is te behalen wanneer álle verkeersregelinstallaties slim zijn. Zo voorkom je...