Sinds 2015 ondersteunt CGI de Rijksoverheid bij de inrichting van Software Asset Management (SAM) voor een rijksbreed inzicht in de software licentiepositie. Tijdens een nauwe samenwerking hielp CGI kaders vast te stellen en deze in een meerjarig Plan van Aanpak voor de inrichting van SAM Rijk te gieten. Inmiddels is er een hechte SAM-community ontstaan. Hieraan nemen de 12 ministeries, SSO’s (Shared Service Organisaties) en ZBO’s (Zelfstandige Bestuursorganen) deel. Eind 2018 wordt het zogeheten ‘Programma SAM Rijk’ overgedragen  en in beheer genomen door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.