Albert Vlug onderzoekt als technicus en filosoof veranderingen in het samenleven van mensen en de begeleiding daarvan met nieuwe technologie. Binnen het Erasmus MC heeft hij gedurende 15 jaar de samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorg onderzocht en vormgegeven via een standaard om informatie te delen. Als directeur bij Nictiz was hij verantwoordelijk voor de architectuur van het landelijk delen van epd-gegevens. Bij CGI is hij als Vice President Consulting Healthcare expert op het gebied van de verschuiving van focus op de behandelaar naar focus op de patiënt. Een verschuiving die met recht een verandering van paradigma genoemd mag worden. Het idee dat de patiënt zichzelf in eerste instantie het beste kan genezen en dat de arts daarbij kan helpen, heeft namelijk enorme consequenties voor de inrichting van de zorg en de informatiestromen die daarbinnen lopen.