Piet Hein Goossens

Piet Hein Goossens

Vice President Consulting Insurance

Op 20 juni organiseerde CGI een rondetafelbijeenkomst over Dynamic Rating en Dynamic Pricing in de verzekeringsmarkt. Startpunt van de avond was een presentatie vanuit de retailmarkt. Pricing is in die branche sterk ontwikkeld. Vaak is het strategisch in de organisatie gepositioneerd, direct onder de CEO. Vanuit deze positie kan prijsstelling geoptimaliseerd worden voor omzetmaximalisatie en margemaximalisatie. Dit is een groot contrast met de klassieke kostprijs-plus benadering binnen de verzekeringsbranche.

Dynamic Pricing

In plaats van intern te kijken naar wat een product kost en de commerciële prijs hierop te baseren, wordt in de retailmarkt gekeken naar wat een klant bereid is te betalen en wat de concurrentie doet. Door klantwaarde, prijzen van concurrenten en bijvoorbeeld seizoensinvloeden mee te wegen in de commerciële prijs, is het mogelijk om meer omzet en meer marge te realiseren.

In de discussie, waarbij vrijwel alle Nederlandse verzekeraars vertegenwoordigd waren, werd geconcludeerd dat de verzekeringsbranche veel van de retailmarkt kan leren. Nederlandse verzekeraars lopen op dit gebied ook achter op de buitenlandse collega’s. Dynamische prijsstelling is een onderwerp waar elke verzekeraar zich in moet verdiepen om minimaal een visie op te hebben.

Dynamic Rating

Naast Dynamic Pricing kwam ook Dynamic Rating aan de orde. Rating gaat over het bepalen van de kostprijs van een verzekering op basis van het onderliggende risico. Waar een aantal jaren geleden het actuariële model eens in een paar jaar werd aangepast, gebeurt dat nu minimaal jaarlijks en soms zelf vaker. Het is tegenwoordig veel gemakkelijker om externe databronnen te gebruiken om het actuariële model te verbeteren. Sensoring en Internet of Things leveren veel inzicht over een verzekerd object. Daarnaast gebruikt de moderne actuaris zowel open als gekochte data om veel beter inzicht te krijgen in de risico’s om daarmee het model te verbeteren. Moderne modellen zullen voorspellend zijn in plaats van achteraf verklarend.

Operationeel maken

Het inzicht op de avond was dat de huidige IT-legacy deze dynamische prijsstelling en rating niet aankunnen. Het duurt vaak maanden voordat een modelaanpassing is doorgevoerd in de huidige IT-systemen. De business zal zelf achter het stuur moeten gaan zitten zonder (interne) ‘tussen-schijven’, zodat de verzekeraar snel en behendig kan inspringen (en uitstappen) in markten die passen bij de strategie van de verzekeraar. Om echt dynamisch met de prijsstelling om te kunnen gaan, zullen de huidige systemen aangevuld moeten worden. Dit vergt andere IT oplossingen, maar ook oplossingen die makkelijk aansluiten en aanvullend zijn op het huidige (oude en nieuwe) landschap. Het was een inspirerende avond waarbij visies en ideeën uitgewisseld werden en nieuwe inzichten werden opgedaan.

Eén ding is echt duidelijk geworden tijdens deze round table: Dynamic Rating en Dynamic Pricing zijn geen termen van de toekomst, maar van het hier en nu! Wil je als verzekeraar bij blijven, dan zul je hier iets mee moeten doen!

Whitepaper

De kracht van een stand-alone rating engine

In deze whitepaper van CGI gaan wij in op de belangrijkste overwegingen die een rol dienen te spelen bij het overwegen van een stand-alone rating oplossing.

Download nu de whitepaper

 

Over de auteur

Piet Hein Goossens

Piet Hein Goossens

Vice President Consulting Insurance

Over Piet Hein Goossens Als Vice President Consulting en thought leader op het gebied van Data Driven Insurance, werkt Piet Hein samen met verzekeringsmaatschappijen aan het ontwikkelen en implementeren van effectieve Rating- en Pricing-strategieën en -oplossingen. Verzekeren verandert met de snelheid van het internet. ...