robert stegwee

Robert Stegwee

Director Consulting Expert Zorg

Een zorginnovatieplatform levert patiënten en zorgverleners real-time zorgdata voor eHealthoplossingen en Value Based Healthcare (VBHC). Door stapsgewijs, binnen de eigen zorggroep of zorginstelling initiatieven op te zetten, komt VBHC sneller van de grond. Voorwaarde is wel dat de basiszorg en patiëntendata op orde zijn. Techniek vormt niet de belemmering. Durf eHealth-initiatieven te starten en vooral ook op te schalen. Het is een kwestie van doen!

eHealthoplossingen en VBHC helpen de zorgkosten te verlagen door patiënten te betrekken bij hun eigen gezondheid. Om dat te bewerkstelligen is een zorginnovatieplatform een noodzakelijke voorwaarde. Ingewikkelde koppelingen met bestaande systemen zijn daarvoor niet nodig. Een zorginnovatieplatform waarin HIS’en, ZIS’en en AIS’en met elkaar communiceren, kan eenvoudig worden opgebouwd. Binnen een dergelijk platform valt exact aan te geven wie welke informatie wanneer en met welke toestemming mag inzien.

Zorgkosten beteugelen

Even een stapje terug. Want als u binnen uw eigen zorggroep of zorginstelling een zorginnovatieplatform hebt vastgesteld, hoe komt dan die zorginformatie bij de patiënt en/of andere zorgverleners terecht? Dat gebeurt door clinical data warehouses op te zetten of door een virtuele informatielaag te maken en deze via gestandaardiseerde toegang, een zogeheten API (Application Programming Interface), beschikbaar te stellen.

Het warehouse, gecombineerd met de virtuele informatielaag, vormt de kern van het zorginnovatieplatform en wisselt de informatie uit met de onderliggende systemen. De API maakt communicatie en de uitwisseling van informatie mogelijk met de verschillende eHealth- en VBHC-toepassingen. Op die manier krijgen patiënten en/of zorgverleners de juiste hoeveelheid zorginformatie op het juiste moment boven water. Voorwaarde is wel dat die zorginformatie snel beschikbaar is. Op die manier kan een patiënt snel aanknopingspunten krijgen om beter te worden of in elk geval leren om te gaan met de uitdaging die hij op gezondheidsgebied heeft. Dát gaat helpen de zorgkosten te beteugelen.

Gewenst gedrag stimuleren

Veel zorgverleners zijn bang voor eHealthoplossingen. Jammer, want daardoor blijven veel mogelijkheden liggen om: de zorgkosten in te dammen, administratieve taken terug te dringen en tegelijkertijd de regie meer bij de patiënt te leggen. Stimuleer het gedrag dat u wenst en ontmoedig dat wat u niet wenst. Minder cash geld in de kassa bij de supermarkt? Dan openen supermarkten steeds meer pin-kassa’s. Zo werkt het ook in de zorg. Ontmoedig bijvoorbeeld patiënten en zorgverleners met ‘traditionele’ receptbriefjes te werken voor de apotheker. Wie naast eHealthoplossingen ook het alternatief blijft aanbieden, verandert niets.

Kleinschalig beginnen

Om te voorkomen dat de zorgkosten elk jaar exponentieel blijven groeien, is het nu de tijd gezamenlijk de slag te slaan naar VBHC. Daarvoor moeten wij rigoureuze stappen nemen. Zolang er alternatieven beschikbaar blijven, veranderen patiënten en zorgverleners namelijk niet. Dan blijven wij hangen in een systeem dat de zorg op termijn onbetaalbaar maakt. Begin daarom kleinschalig met de implementatie van zorgstandaarden, bijvoorbeeld als zorginstelling in samenwerking met lokale huisartsen. Op die manier wordt de toegevoegde waarde van zorginformatie-uitwisseling snel duidelijk.

Het mooie is, wij hoeven hiervoor het wiel niet opnieuw uit te vinden. Internationaal wordt namelijk ook aan zorginformatiemodellen gewerkt. Met een zorginnovatieplatform kunt u daar snel op aanhaken.

Over de auteur

robert stegwee

Robert Stegwee

Director Consulting Expert Zorg

Robert is een gedreven adviseur op het snijvlak van ICT en organisatie met een passie voor het verbeteren van de zorg . Hij is sinds september 2016 in dienst bij CGI en houdt zich met name bezig met de standaardisatie van zorginformatie. Digitale transformatie ...