Albert Vlug

Albert Vlug

Vice President Consulting Healthcare

Binnen de zorg zijn er allerlei projecten rond patiëntparticipatie. Maar welke informatie geven we de patiënt en wat is voldoende om daarmee een actieve rol te pakken? Begrijpt de patiënt de informatie, zit er met andere woorden voldoende semantiek in?

Grip op semantiek

Die vraag werd verkend aan de Zorgtafel ‘Grip op semantiek’, die CGI op 25 juni organiseerde in hotel Karel V in Utrecht. Informatiespecialisten van diverse academische ziekenhuizen bogen zich over de vraag hoe de veelheid van data breed beschikbaar te maken.

In een vorig blog pleitte ik voor een ontwikkeling naar een open platform voor het benutten van de vele data in de zorg. Zodat deze data kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden. Zoals een dienst waarmee de patiënt informatie krijgt die hem of haar in staat stelt om te participeren. Maar ook voor onderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Semantiek blijkt een sleutel tot het goed toegankelijk maken van data. Zoals een deelnemer aan de Zorgtafel het omschreef: “De semantiek moet kloppen want als de data niet op orde zijn, dan is alle energie die je steekt in techniek en organisatie verspilde moeite.”

Slimme informatieontsluiting

Ziekenhuizen hebben grote behoefte aan het goed toegankelijk maken van data die in allerlei systemen zijn opgeslagen. Voor zichzelf, maar ook in hun samenwerking met anderen. Andere partijen in de zorgketen hebben ook behoefte aan een soepele uitwisseling van informatie, het liefst geautomatiseerd. Bijvoorbeeld bij de allocatie van donororganen. Tijdens de discussie vertelden de aanwezige informatiespecialisten hoe zij in hun organisatie bezig zijn om data te ontsluiten. Diverse technische oplossingen die hiervoor beschikbaar zijn, werden besproken. Eenvoudig blijkt de implementatie daarvan niet. Er zijn technische knelpunten, maar zeker ook vraagstukken op bestuurlijk, juridisch en organisatorisch vlak. Ieder ziekenhuis zoekt daarin een eigen weg. Maar als het gaat om de semantiek van data en de tooling om deze semantiek te onderhouden, uit te breiden en te operationaliseren, zou het een gemiste kans zijn als iedereen daar ook een eigen weg in gaat.  Oplossingen die een brug slaan tussen zorg en techniek, zoals informatiemodellen opgesteld in de taal van de zorgprofessional, kunnen het gesprek hierover binnen het ziekenhuis op gang brengen, zo was een conclusie.

Samen doorpakken

Aan de Zorgtafel werden diverse standaarden voor het modelleren van informatie besproken. Zo was er een presentatie over de in Nederland volgens internationale standaarden opgestelde zorginformatiebouwstenen (zibs). Ook was er een presentatie over  OpenEHR, een internationale opensource modelleringstechniek. De semantiek hiervan is rijk genoeg om de zibs hierin te operationaliseren. Door de tooling die een dergelijk open platform biedt, krijg je er als ziekenhuis een aantal mogelijkheden bij. Daardoor kun je ook het specifieke van het huis modelleren, internationaal afstemmen en beschikbaar stellen aan andere intra- en extramurale doelgroepen. Dat ene informatieplatform, dat ik in mijn vorige blog schetste, blijft misschien een vergezicht, een stip op de horizon. Maar een pas op de plaats voor een strategisch gesprek is gestart en dat vind ik veelbelovend. Laten we nu doorpakken en samen met betrokken partijen de diverse scenario’s met hun standaarden en tooling verder uitwerken. Zodat er een informatielandschap ontstaat waarin zorgdata op een open wijze beschikbaar is voor interne en externe diensten. Daar helpen we de patiënt, de onderzoeker èn de zorgverlener mee.

Over de auteur

Albert Vlug

Albert Vlug

Vice President Consulting Healthcare

Albert Vlug onderzoekt als technicus en filosoof veranderingen in het samenleven van mensen en de begeleiding daarvan met nieuwe technologie. Binnen het Erasmus MC heeft hij gedurende 15 jaar de samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorg onderzocht en vormgegeven via een standaard om informatie te delen. ...