Iris Engels vertelt met veel plezier over haar ervaring  tijdens haar afstudeerstage bij CGI, die op 1 februari 2023 van start ging als onderdeel van de Extended Master Organization and Management Studies aan Tilburg University. ‘Gedurende een periode van een jaar heb ik mijn tijd verdeeld tussen het schrijven van mijn thesis en het werken aan CGI-projecten, zoals het innovatieproject voor een klant van CGI binnen het defensie domein.

CGI heeft veel verschillende klanten. De klant waarbij ik aan de slag mocht was binnen het defensie domein. Dit bracht me naar diverse locaties, waar ik kennis heb gemaakt met verschillende consultancy functies. Daar heb ik meegeholpen aan het opstellen van een Target Operating Model en bij het opstellen van de IST-analyse. Ik heb eveneens de kans gekregen om bij te dragen aan het organiseren van een grootschalig innovatie-evenement, waardoor ik inzicht kreeg in de complexiteit van dergelijke evenementen en de bijbehorende projectorganisatie.

Een van de aspecten die mijn tijd bij CGI bijzonder maakten, is de bedrijfscultuur. CGI heeft een platte organisatiestructuur, waardoor de communicatielijnen kort zijn en collega's zeer toegankelijk zijn voor ondersteuning en samenwerking. Mijn interesse in management teamvergaderingen resulteerde zelfs in de kans om deze bij te wonen, wat illustratief is voor de openheid en transparantie die binnen het bedrijf heersen.

Voor mijn thesis heb ik onderzocht wat het strategisch besluitvormingsproces is bij digitale innovaties en heb ik gekeken welke factoren daarop van invloed zijn. Dit heeft mij de mogelijkheid geboden om interviews af te nemen bij verschillende sleutelfiguren binnen een klantorganisatie. Dit was een bijzondere ervaring omdat ik hierdoor contact kon leggen met personen die anders buiten mijn bereik zouden liggen.

Kortom, mijn afstudeerperiode bij CGI bood een waardevolle gelegenheid om praktijkervaring op te doen, te leren en bij te dragen aan relevante projecten binnen de unit die zich richt op het defensie domein. De professionele en toegankelijke bedrijfscultuur, samen met de mogelijkheid om diverse facetten van de operaties te observeren, hebben mijn tijd bij CGI tot een waardevolle en verrijkende ervaring gemaakt. ‘