Marjolein van Hattem is afgestudeerd bij CGI en vertelt met enthousiasme over haar ervaring:

'Het afgelopen jaar heb ik mijn afstudeeropdracht  bij CGI Nederland gedaan, als onderdeel van mijn Extended Master Organization & Management Studies aan Tilburg University. Vanaf het begin werd ik warm welkom geheten en ik heb dit jaar veel toffe dingen kunnen doen. 

De klant van CGI waar ik bij aan de slag mocht, was de Politie. Ik werd onderdeel van het implementatieteam voor digitale innovaties binnen de Nationale Politie. Dit was voor mij een unieke kans om het werkende leven echt mee te maken, omdat ik actief mocht bijdragen aan dit team en hun mooie werk. Ondanks dat ik een afstudeerder was, werd ik als volwaardig collega behandeld en mocht ik overal aan meewerken. Onder mijn activiteiten vielen bijvoorbeeld het ontwikkelen van een batenraamwerk, het opstellen van een IST-analyse om het huidige werkproces van de politie inzichtelijk te krijgen en het ontwikkelen en presenteren van een feedback loop die we de rest van het jaar gebruikt hebben om teams met elkaar te verbinden.

Omdat ik namens CGI actief betrokken was bij de Politie, heb ik mijn afstudeerscriptie ook over mijn activiteiten bij de Politie kunnen schrijven. Daarbij merkte ik dat er veel samenwerking was tussen de politie, OM en Rechtspraak en vele andere partijen – de strafrechtketen. Ik zag in de praktijk dat deze samenwerking ontzettend complex is. Ik besloot mijn thesis daarom te richten op de vraag hoe die ketensamenwerking verbeterd kan worden, door middel van zogenaamde ‘dynamic capabilities’. Ik heb hiervoor mensen mogen interviewen op allerlei niveaus van de strafrechtketen – mensen die ik anders nooit had kunnen spreken. Dit was een unieke ervaring. Ook kon ik hiermee direct zien dat mijn onderzoek iets heeft opgeleverd voor de Politie en CGI collega’s, waar zij echt iets mee kunnen. Het is gaaf om zo de praktische relevantie van mijn scriptie te kunnen zien.

CGI is een grote, professionele organisatie. Tegelijkertijd werken we samen in kleine teams. Dit biedt als trainee unieke kansen. Zo worden er door de jongerenorganisatie NEXT gave activiteiten georganiseerd waar je geheel vrijblijvend kunt aansluiten, zijn er korte lijntjes met mensen door de hele organisatie heen op allerlei niveaus, en zijn er ontzettend veel keukens waar je een kijkje kunt nemen. Afstuderen in zo’n grote organisatie biedt dus heel veel kansen!

Al met al is mijn afstudeerperiode bij CGI mij heel goed bevallen. Door de persoonlijke begeleiding en betrokkenheid van collega’s heb ik een gaaf jaar gehad en heb ik er het meeste uit kunnen halen. Ik heb werkervaring opgedaan, mensen ontmoet, en veel geleerd over mezelf. Een aanrader dus!'