Door: Pavithra Raghunathan

En daar was ik dan, in het land dat al eeuwenlang onlosmakelijk verbonden is met de strijd tégen en de liefde vóór water: Nederland. Het land van dijkenbouwers en polderaars die op innovatieve wijze hele binnenzeeën droog wisten te leggen. Niet alleen om droge voeten te houden: waar eens de Zuiderzee vloeide, grazen nu koeien, wuift het graan en staan kassen vol gewassen uit de hele wereld. Voor mij de perfecte plek om af te studeren. Ik verruilde het B.M.S. College of Engineering in Bangalore, India, voor de TU Delft en mocht bij CGI meewerken aan een prachtproject: Greenhouse Early Warning Service (GEWS). Het maakte mijn tijd hier onvergetelijk.

Het is de droom van elke student om de kennis die hij of zij tijdens de lessen opdoet, tot bloei te zien komen in een project met een impact op de echte wereld. Ik was dan ook erg blij dat ik in december 2019 bij de TU Delft aan mijn master ‘Geoscience and Remote sensing’ kon beginnen en bij CGI de kans kreeg om af te studeren. Daar kwam ik terecht in een specialistisch, slagvaardig, uiterst bekwaam en gemotiveerd team van de divisie CGI Space. Samen met mijn teamleden mocht ik me storten op een project met wereldwijde impact: de Greenhouse Early Warning Service (GEWS). Om ervoor te zorgen dat de glastuinbouwsector kan blijven produceren zonder de constante dreiging van bodemdaling is het belangrijk om tijdig inzicht te geven in de omvang van mogelijke risico’s. Deze inzichten zorgen ervoor dat de tuinder risico’s kan voorkomen, onnodige kosten kan besparen en kan zorgen voor optimale groeicondities. De omvang van bodemdaling in Nederland is in de orde van tientallen millimeters per jaar en daarom vraag dit om een continue tijdreeksanalyse. Met constante metingen van radarsatellieten kunnen relatieve veranderingen op het aardoppervlak zeer nauwkeurig gemeten worden. Deze tijdsreeksanalyses zorgen voor inzichten in de stabiliteit en mate van bodemdaling over een langere periode. In tegenstelling tot traditionele landmeettechnieken kunnen, met satellietdata, continue analyses uitgevoerd worden zonder handmatig werk.

Bijdragen aan een betere, veiligere wereld

GEWS is voor mij een project dat onderstreept dat Nederland nog steeds de onbetwiste koploper is in technologische innovaties ter land, ter zee en in de lucht. Het was een zeer uitdagende ervaring om te werken met grote hoeveelheden satellietdata en verschillende technieken om relatieve verplaatsingen te meten. Ook zeer leerzaam voor mij was de nauwe samenwerking en kennisuitwisseling tussen het CGI-team en de tuinders die meewerkten aan het project. Ik heb hier aan mogen bijdragen: ik heb vanuit Delft op de fiets enkele glastuinbouwbedrijven bezocht.

Voor een liefhebber van ‘remote sensing’ die aan het begin van haar carrière staat, was dit een unieke gelegenheid om te ervaren hoe krachtig en enorm capabel de toepassingen van satellietdata kunnen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we met dergelijke toepassingen heel wat rampen kunnen beperken, wereldwijd steden kunnen beschermen voor de gevolgen van bodemdaling en inzichten kunnen genereren die sneller veranderingen en schades detecteren. Dankzij dit afstudeerproject bij CGI weet ik nu dat ook ik een bijdrage kan leveren aan een betere, veiligere wereld. Sterker nog: ik heb dit al mogen ervaren als lid van dit topteam. Dit was beslist meer dan afstuderen.


More than graduation

By: Pavithra Raghunathan

Braving consequences of subsiding land for many centuries now, the Netherlands has been at the forefront of tackling consequences of sinking wetlands, mitigating floods and harnessing the best of technology to keep its people and its infrastructure safe. Where once the Zuiderzee flowed, cows now graze and you can find greenhouses that have gained worldwide recognition for propelling efficient and sustainable agriculture. After I finished my bachelor degree in India I moved to Delft to study at Delft University of Technology and finally worked for my graduation thesis at CGI, on a project aimed at monitoring land subsidence in the country.

It is after all, every student’s dream to see the knowledge they acquire through courses, come to fruition with a project that has real impact on the world. To ensure that the greenhouse industry continues to flourish without the threat of infrastructure damage due to the presence of subsiding soils, it is imperative to provide timely insights about the scale of potential risk. I was fortunate to have the opportunity to work on my graduation thesis with a highly skilled and deeply motivated team at CGI Space division. Together with my team members, I was allowed to immerse myself in a project with global impact: the Greenhouse Early Warning Service (GEWS). The service aims to provide insights about the stability of greenhouse infrastructure. The scale of land subsidence in the Netherlands is in the order of tens of millimeters a year and this calls for a continuous time series analysis.  The service incorporates measurements from radar satellites from which deformation trends are analysed. Time series interferometry offers the means to analyse deformation trends and also the spatial patterns in the structure’s stability. Unlike traditional land surveying techniques that require manual labour, satellite data enables analysis for a continuous time span.

Contributing to a better, safer world

It was indeed a very challenging experience working with large data, with different techniques of time series interferometry, constantly exchanging feedback with greenhouse owners and other stakeholders like levelling companies and also, validating the results with geotechnical data. The close cooperation and knowledge exchange between the team in CGI and the horticulturists was crucial in every stage.

For a remote sensing enthusiast at the beginning of her career, it was an excellent exposure to see how truly empowering and vastly capable the applications of remote sensing data can be. At the very least, I can say for sure that the future will demand a lot of such applications to mitigate disasters, to protect sinking cities throughout the world and to provide crucial data in the context of tackling consequences of climate change by collaborating with other industries to ensure our safety. This was definitely more than just a graduation project.