Besparingen tot 10% door inzichtelijk krijgen energieverbruik.

In veel productieprocessen bedragen de energie-uitgaven tien tot dertig procent van de kostprijs. Door het energieverbruik omlaag te brengen kunt u tot wel tien procent van de energiekosten besparen. CGI helpt bedrijven in de fabricage-industrie met het behalen van het ISO 50001 certificaat. Deze aanbevolen ISO norm richt zich op het inzichtelijk maken én verlagen van het energieverbruik voor industriële fabrieken en bedrijven.

Real-time plannen en meten

CGI maakt een koppeling tussen de administratieve systemen en de automatisering op de productievloer. Hierdoor kunnen bedrijven real-time het energieverbruik van machines meten en zelfs actief plannen. Via het MOM-systeem (Manufacturing Operating Management) worden knelpunten snel herkend. Ze kunnen daardoor verbeterd worden. Het vooraf inschatten van energieverbruik was tot nu toe niet gebruikelijk binnen de fabricage-industrie, maar nu kunnen bedrijven dus nadenken over het energieverbruik van hun machines. Zij kunnen via het MOM-systeem real-time zien wanneer en waarom het energieverbruik hoger of lager is. Daardoor kan meteen bijgestuurd worden. Met dit inzicht kan op dagelijkse basis de energieprestatie geoptimaliseerd worden.

ISO 50001

Hoewel nog niet verplicht, is ISO 50001 sinds eind 2011 een officiële ISO standaard. De basiseisen zijn gebaseerd op de zogenaamde ‘plan, do, check en act’-aanpak die al langer bekend is van de kwaliteitsnorm ISO 9001. Daarnaast is het een aanvullende eis dat het significante energieverbruik van machines gemeten wordt. Ook moeten de relevante variabelen die het energieverbruik veroorzaken inzichtelijk gemaakt worden. Een andere opvallende eis is dat het energieverbruik doorgerekend moet worden in een gepland verbruik. Dat moet later weer afgezet worden tegen het werkelijke verbruik.

Fabricagebedrijven kunnen al ruim 30 jaar bij CGI terecht voor de implementatie van oplossingen en het beheer van hun automatiseringssystemen. Door deze jarenlange ervaring is CGI in staat om ook het energieverbruik conform de ISO 50001 eisen te integreren in de aansturing van het fabricageproces. We helpen bedrijven dus om invulling te geven aan de eisen van de ISO 50001 norm.