Scaled Agile Framework. Cloud Native Development. Containerization. Voor de meeste ICT’ers zijn deze technologieën en technieken gesneden koek. ‘Maar als je echt het verschil wil maken, moet je ook snappen dat achter de oplossing die je ontwikkelt vaak een hele keten huist’, onderstreept Aad van Kempen, Vice President Consulting Services bij CGI. ‘Dat geldt zeker in het publieke domein. We integreren niet alleen systemen – een oplossing bestaat immers vaak uit meerdere technologieën – maar ook allerlei diensten en andere belanghebbenden. Neem het Meldloket EU-werknemers dat we onlangs hebben opgeleverd en in beheer hebben genomen. Als er in de EU sprake is van grensoverschrijdend werken – bijvoorbeeld: een buitenlandse werknemer gaat aan de slag bij bedrijf in Nederland – dan moet daarvan melding gemaakt worden. Toezichthouders als de Inspectie SZW, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de IND en de Belastingdienst gebruiken deze meldingen voor toezicht op de rechtmatigheid van de detachering. En zo zorgen we ervoor dat ook arbeidskrachten uit het buitenland recht hebben op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die de Nederlandse wet voorschrijft. Achter het loket zit dus een hele wereld. Het is een complex ecosysteem. Maar daardoor wel erg interessant en uitdagend.’

Veiligheid en droge voeten

Gevraagd naar andere parels onder de overheidsprojecten, blijft het even stil. Het is niet zozeer dat Van Kempen geen mooie projecten weet te benoemen: het zijn er juist zo veel. ‘Laat ik dan in ieder geval Burgernet noemen. Dat is een netwerk van burgers dat onder meer opsporingsacties van de politie ondersteunt. We hebben dit gebouwd en ontwikkelen het voortdurend verder. De maatschappelijke relevantie is hoog, want Burgernet vergroot het gevoel van veiligheid. Ook interessant is het werk dat we voor Rijkswaterstaat verrichten. Voor de Oosterscheldekering ontwikkelden we het noodsluitsysteem NSTA. Dit mission critical systeem, dat we nu in beheer hebben, stuurt de Oosterscheldekering autonoom aan als mensen dat om welke reden dan ook niet doen. Het Zeeuwse achterland stroomt zo niet over. Hier zorgt onze oplossing dus voor droge voeten.’

Export van expertise

De kennis die CGI bij deze projecten heeft opgedaan, exporteren we ook naar andere landen. ‘Zo hebben onze mensen meegewerkt aan de stormvloedkeringen in en bij Venetië’, legt Van Kempen uit. ‘Andersom komt het ook regelmatig voor dat een van onze buitenlandse collega’s ons te hulp schiet. Zo hadden we laatst hele specifieke performanceproblemen bij een Java-applicatie. Een Amerikaanse collega had meegewerkt aan soortgelijke oplossing en had daar de specialistische technologische expertise opgebouwd om dit snel op te lossen.’

Expert Center Government

Bovenstaande laat ook zien dat je als CGI’er het verschil kunt maken. Van Kempen: ‘We werken met kleine zelfsturende teams, dichtbij de klant. We kunnen razendsnel schakelen en Proof of Values neerzetten. In zo’n team is elke member van betekenis. Tegelijkertijd kunnen we gebruikmaken van de kennis van 80.000 collega’s wereldwijd. Veel van die kennis zit overigens in Nederland: in ons Expert Center Government werken 400 domeinexperts aan allerlei overheidsprojecten. Waardoor we steeds weer innovatieve oplossingen voor onze veranderende maatschappij vinden.’