Sinds vorige zomer beschikt CGI in het Franse Lyon over een Center of Excellence voor Supply Chain Management. Meer dan 350 hoogopgeleide medewerkers staan klaar om wereldwijd klanten en lokale CGI-kantoren te ondersteunen met gespecialiseerd advies.

‘We hebben meer dan 20 jaar ervaring met supply chain management , manufacturing en retail, onder meer bij aansprekende klanten als Michelin , Carrefour en Sanofi ’, vertelt Charles Richard, operationeel manager van het Center of Excellence. ‘We zien de laatste jaren een sterke internationalisering en globalisering van de supply chains van organisaties en een toenemend gebruik van IT in supply chain management.’

‘Tegelijkertijd vragen onze klanten om wereldwijde ondersteuning en best practices op basis van onze ervaringen met andere klanten. Dat zijn de voornaamste redenen om dit Center of Excellence op te richten: onze experts kunnen wereldwijd ondersteuning bieden en waarde toevoegen in elk deel van de supply chain, end-to-end. Zo creëren we synergie tussen verschillende niveaus en onderdelen van de supply chain en stimuleren we uitwisseling van best practices tussen klanten en een kennistransfer naar lokale CGI-afdelingen.’

Met de kennis en ervaring van het Franse team zit het wel goed. Naast een uitgebreid klantportfolio wordt stevig ingezet op pragmatisch advies. ‘Onze medewerkers kennen niet alleen de theorie, maar begrijpen ook het dagelijkse werk van onze klanten. Om die kennis te ontwikkelen doen we bijvoorbeeld mee aan The Fresh Connection , een internationale serious game voor supply chain management. Ons team werd eerste van Frankrijk en scoorde wereldwijd de 8e plek te midden van meer dan 400 deelnemers.’

Ook CGI Nederland kent een Center of Excellence: in Arnhem is de wereldwijde kennis over Manufacturing Execution Systems (MES) gebundeld. De experts van dit MES Center of Excellence bouwen gestaag aan hun internationale expertise, op basis van uitgebreide ervaring in de praktijk. Het team is onder andere verantwoordelijk voor de uitgave van de jaarlijkse MES Product Survey.