Cybersecurity: de achterdeur staat open

In Nederland ligt de nadruk binnen cybersecurity veelal op de beveiliging tegen onder andere DDoS-aanvallen en identiteitsdiefstal. Dat is natuurlijk goed, maar er bestaat een veel groter risico: de beveiliging van de vitale infrastructuur.

Volgens Jaap Schekkerman, Director Global Cyber Security en Thought Leader op het gebied van veiligheid van vitale infrastructuren bij CGI, schiet de beveiliging van de vitale infrastructuur in Nederland tekort. “Allerlei belangrijke onderdelen van deze infrastructuur zijn via internet te benaderen. Een slimme hacker of een terreurgroep kan daarmee bijvoorbeeld de elektriciteitslevering of de drinkwatervoorziening verstoren of bruggen en keringen openzetten. Dat is natuurlijk een veel ernstiger bedreiging dan dat de servers van een bank onbereikbaar worden door een DDoS-aanval.”

In iBestuur houdt hij een dringend pleidooi voor de aanpak van de zwakke plekken in de infrastructuur. “Je kunt wel een goede strategie tegen inbraak bedenken, maar als je achterdeur openstaat, heb je daar weinig aan. En er staan nog heel veel achterdeuren open. Cybersecurity voor de vitale infrastructuur heeft een aanpak en maatregelen nodig die ingrijpen in de techniek, de processen en het gedrag van de mensen in een organisatie”, aldus Jaap.

Cybersecurity vraagt om internationale samenwerking en om concrete maatregelen. CGI ontwikkelde een specifieke aanpak voor de beveiliging van vitale infrastructuren, die is gebaseerd op internationale standaarden en best practices. Meer lezen?