Webinaaritallenteet heti ladattavissa

Yritykset ovat tietoisempia työkykyjohtamisen merkityksestä ja osaavat siten myös vaatia vaikuttavampia palveluita. CGI:n toteuttamassa Työn murroksen tutkimuksessa nousi esille työkykyjohtamiseen, työkykyriskeihin ja työkyvyn parantamiseen liittyviä teemoja. 

Miten työn murros on vaikuttanut työkykyyn? Miten työkykyä voidaan johtaa ja miten teknologia tukee työkyvyn johtamista? 

Katso webinaaritallenne

CGI ja The Global Treasurer ovat tehneet yhdessä tutkimuksen, jossa selvitettiin suuryritysasiakkaiden asiakastyytyväisyyttä pankkeihin sekä tärkeimpiä tekijöitä yhteistyöpankkeja valittaessa. Tutkimuksen tuloksia esittelee CGI:n globaali pankkitoimialajohtaja Andy Schmidt, jolla on yli 25 vuoden kokemus pankkiirina sekä pankkitoimialan analyytikkona.

Lataa webinaaritallenne

Asiakkaidemme prioriteja ovat sekä ketterä kehittäminen että erilaisten kumppaniekosysteemien muodostaminen. Tässä webinaarissa perehdytään siihen millaisia käytännön kokemuksia näistä aihepiireistä on ja kuinka toimintaa voidaan edelleen kehittää.

Lataa webinaaritallenne

Pilveen siirymisen hyötyjä korostetaan paljon, mutta mitä ne oikeastaan pitävät sisällään? Tässä webinaarissa asiantuntijamme kertoo käytännön kokemukset ja vinkit transformaatioprojekteista. Tervetuloa kuulemaan, mitä löydöksiä olemme tehneet viedessämme asiakkaidemme järjestelmiä pilveen.

Lataa webinaaritallenne

Pandemia-aikana työyhteisöt ovat joutuneet muuttamaan toimintatapojaan nopeasti. Jaetun johtajuuden toimintatavat ja vastuu oman työn johtamisesta ovat monessa organisaatiossa etätyön myötä uusi normaali.

Maksuttomassa webinaarissa kuulet, kuinka sopeutuminen uusiin kotihoidon toimintatapoihin on entistä ketterämpää. Kerromme kuinka:

  • kotihoidon asiakkaamme hyödyntävät uusia toimintamalleja
  • tekniset ratkaisumme tukevat erilaisia liikkuvan työn toimintatapoja
  • teemme kestävää ohjelmistokehitystä yhdessä asiakkaidemme kanssa

Lataa tallenne

Kaupunkiympäristötoimiala on kunnissa tärkeässä roolissa vetovoimaisen kaupungin kasvun mahdollistajana. Kunnan johdon täytyy luoda toimintaedellytykset kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle. Tule maksuttomaan webinaariin ja valjasta kaupunkiympäristö kasvun kiihdyttäjäksi kanssamme! 

Ilmoittaudu mukaan

Suomalaiset arvostavat kotimaista tuotantoa ja palvelua yhä enemmän. Avainlippu-merkki on monille tuttu ja kertoo tuotteen suomalaisesta alkuperästä luotettavasti. Mitä alkuperämerkki tarkoittaa CGI:n ohjelmistoratkaisujen yhteydessä?

Tule kuulemaan Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausalan sekä CGI:n Avainlippu-merkittyjen IT-ratkaisujen asiantuntijoiden keskustelua aiheesta.

Ilmoittaudu mukaan

Keskustelemme mm. kuinka Covid-19 pandemian vaikutuksia luottoriskeihin voisi arvioida. Esittelemme uusia innovatiivisia lähestymistapoja, joiden avulla olisi mahdollista hyödyntää uusia datalähteitä jopa reaaliaikaisesti luottoriskien mallintamisessa.

Lataa webinaaritallenne

 

Webinaarissa keskitymme laaja-alaisen datan hyödyntämisen mahdollisuuksiin ja datan visualisointiin helposti luettavassa muodossa. Webinaarin sisältö on räätälöity eläkevakuuttajien tarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden. Esitämme case-esimerkkejä CGI:n visualisointitoteutuksista. 

Lataa tallenne

Datan lisääntyessä vauhdilla on tiedolla johtamisesta tullut osa arkea. Suomen kunnissa mietitään, miten johtaa tuhansien työntekijöiden, satojen järjestelmien ja monien toimialojen organisaatioita nykyistä paremmin. Webinaari on osa uutta Smart City Academya, johon sisältyy erilaisia kursseja digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollisuuksista tulevaisuuden kunnan rakentamisessa.

Lataa webinaaritallenne

Miten kotihoidon paletti pysyy kasassa niin, että asiakkaan hoitokokemus on laadukas? Webinaarissa pohdimme, mikä on digitaalisten työkalujen rooli, kun halutaan ratkaisuja monimutkaistuvaan kotihoidon kenttään.

Ymmärrät esimerkiksi, kuinka:

  • Digitaaliset innovaatiot auttavat päivittäisen kotihoitotyön sujuvoittamisessa.
  • Jaettu johtajuus auttaa tasoittamaan työkuormaa ja reagointi asiakastarpeisiin nopeutuu.
  • Vaikeiden muutosten, kuten koronavirusepidemian, tuomat haasteet ovat taklattavissa.
  • Toimintaa on mahdollista kehittää ketterästi työhyvinvoinnin säilyttämiseksi.

Lataa webinaaritallenne

Webinaari johdattaa sinut palveluekosysteemien mahdollisuuksiin. Muutos palvelujen tuottajasta alustaksi ja mahdollistajaksi tarjoaa kunnille täysin uusia tilaisuuksia, joita vain harvat osaavat hyödyntää. Webinaari on osa uutta Smart City Academya, johon sisältyy erilaisia kursseja digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollisuuksista tulevaisuuden kunnan rakentamisessa.

Lataa webinaaritallenne

Regardless of the industry, all organizations are facing increased pressure due to the dramatic changes in the environment. Organizations have encountered major challenges and they need to respond in order to maximize opportunities and minimize threats. At the same time it is vital to maintain the skills, performance and motivation for the organization and the employees.

Register below to hear best practices on how to build a better organization.

Register here

Webinaarissa johdattelemme sinut elinvoimaisen kunnan digitalisaation roadmapin rakentamisen perusteisiin. Digitalisaatio on keino toteuttaa matkaa kohti tulevaisuuden älykästä kuntaa. Siksi digitalisaatio tarvitsee oman strategian ja työkalut osana kuntastrategiaa. Webinaari on osa uutta Smart City Academya, johon sisältyy erilaisia kursseja digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollisuuksista tulevaisuuden kunnan rakentamisessa.

Lataa webinaaritallenne

CGI Kuntapulssi on uusi tuotteistettu raportointiratkaisu, joka auttaa johtamaan kuntaasi tiedolla. Automaattisesti päivittyvät talouden, henkilöstön ja väestötiedon mittarit helpottavat kaupungin ylimmän johdon ja yksiköiden esimiesten arkea. Nämä mittarit jokainen kunta tarvitsee!

Lataa webinaaritallenne

CGI Rondon ostolaskujen käsittelyssä automaattinen täsmäytys karsii turhia kuluja auttamalla välttämään muistutusmaksuja ja siirtää ajankäyttöä manuaalisista rutiinitehtävistä tuottavampaan työhön.

Lataa webinaaritallenne