Primary tabs

Verkkolasku

Lisää automaatiota laskujen käsittelyyn

Verkkolasku, on sähköinen lasku kuluttaja- ja yrityslaskutuksen automatisointiin. Kustannustehokkaan palvelukokonaisuuden avulla automatisoidaan koko laskutusprosessi. Yrityksille sähköinen laskutus tuo lisää tehokkuutta toimintaan, vähentää laskutusvirheiden määrää sekä tuo tuntuvia kustannussäästöjä. Verkkolaskun hiilijalanjälki on myös merkittävästi paperilaskua pienempi.

Verkkolaskutuksen mahdollistavat yleisesti käytössä olevat sanomaformaatit (Finvoice, TEAPPSXML) ja verkkolaskun välittämispalveluita tarjoavien palveluntarjoajien välinen yhteistyö. Koska yrityksen taloushallinto perustuu jo ohjelmistoihin, myös tiedon tuottaminen ja syöttäminen näihin ohjelmistoihin voidaan sähköistää verkkolaskun avulla.

CGI:n tarjoama verkkolaskupalvelu joustaa asiakkaan käyttötarpeen mukaan, ja on mahdollista liittää mihin tahansa taloushallinnon- tai toiminnanohjausjärjestelmään. Luonnollisesti myös CGI:n toimittamat tietojärjestelmät ovat liitettävissä verkkolasku-palveluun.

Verkkolaskupalvelujamme ovat:

Myyntilaskut (laskujen lähettäjille):

 • kaikkien laskujen lähetys sähköisessä muodossa CGI:n palveluun
 • laskujen visualisointi PDF/tulostusmuotoon
 • laskujen jakelu verkkolaskuina, kuluttajaverkkolaskuina (e-lasku), suoramaksuina, sähköpostina ja paperilaskuna vastaanottajille – kunkin laskusanoman sisältämän reititystiedon mukaisesti
 • asiakaskäyttöliittymä, jonka kautta yritys voi tarkistaa laskujen ja visualisoinnin vastaanottajakohtaisesti
 • automatisoidut kuittaukset jakelusta
 • aineistojen jakelu ja palvelualustan valvonta.

Ostolaskut (laskujen vastaanottajille):

 • saapuvien ostolaskujen yhdenmukaistaminen sovittuun rajapintamuotoon (esim. Finvoice)
 • ostolaskujen kuvantaminen PDF:ksi, mikäli laskuttaja ei ole liittänyt aineistoon laskun kuvaa
 • paperilaskujen skannaus samaan muotoon verkkolaskujen kanssa
 • automatisoidut kuittaukset laskujen vastaanotosta
 • aineistojen jakelu ja palvelualustan valvonta.

Lisäksi CGI tarjoaa asiakas-, toimiala- tai soveltamisalakohtaisesti kattavat lisäpalvelut, esimerkiksi kuluttajalaskutuksen ratkaisut. Yritysten ja yhteisöjen verkkolaskupalvelu joustaa ja kehittyy organisaatioiden tarpeiden mukaisesti.