Helsinki, 14.03.2013

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on ottanut käyttöön uudet tieliikenteen kuljettajajärjestelmät. Uusilla järjestelmillä hoidetaan ajokorttien myöntäminen ja kuljettajatutkinnot, korttien toimittaminen sekä kuljettajatietopalvelu. Järjestelmiä käyttävät Trafin lisäksi poliisi ja kuljettajantutkinnon vastaanottajat. Järjestelmät on toimittanut CGI. 

Tieliikenteen laaja tietojärjestelmähanke on toteutettu viidessä vaiheessa. Kaikkiaan hankkeessa on otettu käyttöön 10 operatiivista ja 12 tukijärjestelmää, muun muassa

  • ajoneuvokyselyt otettiin käyttöön vuonna 2001
  • henkilötietojärjestelmä 2003
  • ajoneuvoverotus 2004
  • ajoneuvojen rekisteröinti- ja tietopalvelujärjestelmät sekä tekninen hyväksyntä- ja katsastusjärjestelmät 2007 ja 
  • viimeiseksi kuljettajajärjestelmät.  

Uusi ATJ mahdollistaa  sähköisen asioinnin kehittämisen sekä toiminnan tehostamisen ja automatisoinnin. ATJ:ssä on yli 5 miljoonaa ajoneuvoa ja yli 3,6 miljoonan henkilön ajo-oikeustiedot. Vuosittain mm. tehdään yhteensä yli 250 000 hyväksyttyä kuljettajantutkinon teoria- ja ajokoetta, ajoneuvoverolippuja toimitetaan 6,5 miljoonaa ja tietoja luovutetaan 100 miljoonaa tietuetta. 

ATJ:llä ylläpidettävän ajoneuvoliikennerekisterin tietoja käytetään esimerkiksi liikenteen valvonnassa, ajoneuvojen vakuuttamisessa ja autokaupassa. Tietojen käytöllä edistetään liikenneturvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä turvataan ajoneuvojen vaihdantaa. Keskeisin rekisteritietojen käyttäjä on poliisi, joka käyttää tietoja mm. liikennevalvonnassa sekä myöntäessään ajokortteja. Kaikkiaan ATJ:tä käyttää 40 000 henkilöä – eri organisaatioita on pari tuhatta. 

Lisätietoja CGI:ssä:

hankepäällikkö Klaus Zaerens
puh. 040 7400198
klaus.zaerens@cgi.com