Primary tabs

Helsinki, 15.02.2018

Sertifikaatin myöntää globaalisti yrityksiä tutkiva ja analysoiva Top Employer -instituutti. Sertifioinnin perustana on tiukka arviointiprosessi, johon sisältyy kansainvälinen, parhaita käytäntöjä kartoittava tutkimus sekä sisäinen auditointi. 

Top Employer -tutkimuksen mukaan CGI Suomi on osoittanut edelläkävijyyttä HR-asioissa sekä noudattanut hyvän henkilöstöjohtamisen periaatteita, joihin on kuulunut muun muassa työntekijöiden osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen läpi organisaation.

”Kuluneen vuoden aikana olemme panostaneet erityisesti mentori-kisälli-toimintaan. Future Talent -trainee-ohjelman kautta palkattiin vuonna 2017 yli 250 nuorta. Meillä on myös laaja koulutustarjonta koko henkilöstöllemme, ja nyt syksyllä käynnistimme uutena Talent Academyn, jonka ensimmäiset toteutukset ovat Java ja DevOps Academy”, kertoo CGI Suomen henkilöstöjohtaja Ulla Walli.

CGI sai instituutilta jo viidettä kertaa peräkkäin myös Top Employer Eurooppa -sertifikaatin, koska maakohtaiseen sertifikaattiin on yltänyt yli viisi maayhtiötä Euroopassa. Tänä vuonna CGI:n Top Employer -vaatimukset täyttäviä maayhtiöitä on Suomen lisäksi Ruotsi, Englanti, Alankomaat, Belgia, Saksa ja sekä Euroopan ulkopuolelta Kanada ja Intia.

Top Employer -instituutti on riippumaton organisaatio, joka tutkii merkittävien työllistäjien työntekijäkäytäntöjä ympäri maailmaa ja vertaa näitä kansainvälisiin standardeihin. Instituutti on sertifioinut vuodesta 1991 alkaen yli 1200 huipputyöpaikkaa 116 eri maassa.