Helsinki, 08.09.2014

CGI on solminut sopimuksen eKeiretsu Oy:n kehittämän HankintaSampo-palvelun tarjoamisesta kuntasektorille. HankintaSampo on verkkopohjainen työkalu pienten hankintojen tekemiseen ja tarjouskilpailuihin osallistumiseen.  

Suomessa tehdään vuosittain noin kahden miljardin euron edestä julkisia pienhankintoja ilman yhteistä toimintatapaa ja työkalua. Pienten hankintojen kilpailutus teetättää kunnissa ylimääräistä työtä, sillä tarjouspyyntöprosessi vaatii useita manuaalisia välivaiheita eikä hankintayksiköillä ole tarpeeksi tietoa toimittajista. Samanaikaisesti pk-yritykset eivät saa aktiivisesti tietoa kuntien pienhankintatarpeista.

HankintaSampo palvelee sekä kuntien hankintayksiköitä että pk-yrityksiä. Se on koko Suomen kattava verkkopalvelu, joka ei vaadi erillistä asennusta.

HankintaSampo tekee markkinatarjonnasta avointa ja läpinäkyvää sekä lisää kuntien hankintaprosessien tehokkuutta. Tarjousten laatu paranee, koska järjestelmä hakee pakolliset viranomaistiedot tarjoajien puolesta.

Ratkaisun avulla kunnat voivat tukea yrittäjien mahdollisuutta osallistua tarjouskilpailuihin, sillä toimittajat voivat itse määrittää HankintaSampoon omat palvelunsa ja erityisosaamisensa. Siten palvelu myös vähentää turhien tarjouspyyntöjen lähettämistä.

HankintaSampossa hankintayksikkö täyttää tarjouspyynnön määrämuotoisena suoraan tietokantaan. Tämän jälkeen järjestelmä informoi valittuja yrityksiä uudesta tarjouspyynnöstä. Kiinnostuneet toimittajat kirjautuvat HankintaSampoon ja tekevät tarjouksensa vastaamalla valmiisiin kysymyksiin.

Tähän mennessä Vantaan ja Lahden kaupungit ovat ottaneet HankintaSammon käyttöönsä. Palvelun käytöstä ei veloiteta lisenssi- tai käyttöoikeusmaksua, vaan palvelun hinta perustuu hankintojen arvoon. Kilpailutuksen voi tehdä joko alueellisesti tai valtakunnallisesti.

 

Lisätietoa:

Matti Salohonka
tuotepäällikkö, CGI
050 394 9487
matti.salohonka@cgi.com

Media

Esa Luoto
viestintäpäällikkö, CGI
050 380 5601
esa.luoto@cgi.com