Useisiin eri järjestelmiin hajautettu myyntilaskutus lisää kustannuksia ja turhan monia vaiheita laskutusprosessiin. Kun myyntilaskujen käsittely keskitetään Rondo Laskutukseen, laskutusprosessi muuttuu helpommaksi ja tehokkaammaksi. Myös uusien palvelujen käyttöönotto on vaivatonta Rondo Laskutuksen sopiessa yhteen erilaisten ympäristöjen ja prosessien kanssa.

Rondon laskutusratkaisu tarjoaa ajanmukaiset työkalut yksittäislaskujen käsittelyyn, pysyväislaskuihin perustuvan toistuvan laskutuksen hoitamiseen ja esijärjestelmien muodostamien laskutusaineistojen jatkokäsittelyyn. Sähköiset palvelut, kuten verkkolaskut, suoramaksut tai laskujen sähköinen arkistointi, voidaan ottaa käyttöön keskitetysti, eikä muutoksia tarvitse ulottaa esijärjestelmiin. Lisäksi mahdollisten viivästysmaksujen sekä korkojen laskutus tai maksumuistutusten muodostus voidaan hoitaa yhdessä paikassa kustannustehokkaasti.

Myyntilaskutusprosessi

Rondo Laskutuksen avulla laskutusprosessi on helposti muunneltavissa organisaation tarpeita vastaavaksi. Täysin muokattavat integraatiorajapinnat mahdollistavat ohjelmiston joustavan kytkeytymisen erityyppisiin operatiivisiin laskutusohjelmistoihin sekä taloudenohjauksen järjestelmiin. Dynaamisesti muokattavat käyttöliittymät sekä muokattava laskujen käsittelyprosessi mahdollistavat kuhunkin laskutustarpeeseen optimoidun laskutusprosessin. Automatisoidut toiminnot vähentävät rutiinityötä ja tuovat tehokkuutta myyntilaskutukseen.

Myyntilaskutusratkaisumme hyödyt

  • Keskitetty ja virtaviivainen käsittelyprosessi lisää tehokkuutta ja tuottaa kustannussäästöjä
  • Helposti sovitettavissa erilaisiin ympäristöihin ja laskutusprosesseihin
  • Vaatimuksia vastaava tietoturva ja audit trail
  • Monipuolinen laskutuksen hallinta ja valvonta
  • Vähemmän manuaalityötä lukuisten automatisoitujen toimintojen ansiosta

Rondo Analytics -ratkaisu tehostaa myyntilaskujen prosessoinnin seuraamista. Analytiikka antaa kokonaiskuvan laskujen laskutusprosessista. Sen avulla voidaan tunnistaa prosessien pullonkauloja ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Lisäksi Rondo Analyticsin avulla laskuttajat havaitsevat helposti esimerkiksi erääntyneet maksut.

Analytiikkaratkaisumme hyödyt

  • Organisaation toiminnan kehittämistä tukevat mittarit selkeyttävät tavoitteita
  • Kokonaiskuvan hahmottaminen prosesseista on mahdollista yhdellä silmäyksellä
  • Väline organisaation kilpailukyvyn parantamiseen
Muut Rondo-ratkaisut

Automatisoidut työnkulut

Hankintajärjestelmä

Ostolaskujen käsittely

Sähköinen arkistointi

Sähköinen allekirjoitus

Rondo Mukana

 


Lataa automaatio-opas ja ota selvää, mitä toimintoja ja työtehtäviä on mahdollista kehittää prosessien automatisaatiolla.

Automaatio-opas