Ostolaskuja saapuu organisaatioihin eri muodoissa. Verkko-, EDI- ja paperiset laskut saattavat saapua samaan paikkaan, mutta esimerkiksi sähköpostiin tullut yksittäinen lasku voi unohtua tai kadota. Rondo Ostolaskujen käsittely keskittää ostolaskut yhteen järjestelmään laskutyypistä riippumatta, vähentää käsin tehtävää työtä sekä säästää maksumuistutuksilta ja niistä aiheutuvilta tarpeettomilta kuluilta.

Modernissa selainkäyttöisessä Rondossa on monipuoliset toiminnallisuudet ostolaskujenkäsittelyprosessin automatisointiin ja virhetilanteiden havaitsemiseen. Automatisoiduissa prosesseissa voidaan hyödyntää tilaukselle ja sopimukselle kirjattuja tietoja, jolloin vältytään tietojen kirjaamiselta useaan kertaan. Ostolaskujen käsittelyaika lyhenee, kun käsittelysäännöt karsivat manuaalisia työvaiheita.

Rondo on laajasti muokattavissa vastaamaan erilaisia asiakastarpeita, sillä se on helposti yhdistettävissä muihin järjestelmiin. Esimerkiksi hankintajärjestelmässä tehdystä tilauksesta tullut lasku siirtyy operaattorin kautta Rondoon, jossa se käsitellään asianmukaisesti mahdollisesta ERP-järjestelmästä saatavien tietojen tuella, tallennetaan sähköiseen arkistoon ja viedään ostoreskontraan.

Rondon keskitetty ostolaskujenkäsittelyratkaisu auttaa kohdistamaan toiminnan laskujenkäsittelyn seuraamiseen ja mittaamiseen manuaalitehtävien suorittamisen sijaan. Tällöin on mahdollista löytää tehostamiskohtia ja kehittää prosesseja entistä paremmiksi.

Ominaisuuksiensa ansiosta Rondon ostolaskujen käsittely soveltuu käytettäväksi esimerkiksi palvelukeskuksissa ja muissa ympäristöissä, jotka koostuvat useista yrityksistä. Lisäksi Rondossa on huomioitu monikieliset ympäristöt, joissa käyttäjät sijaitsevat eri aikavyöhykkeillä.

Ostolaskuratkaisumme hyödyt

  • Monipuolinen ostolaskujen kierron hallinta ja valvonta
  • Vähemmän manuaalityötä lukuisten automatisoitujen toimintojen ansiosta
  • Helposti sovitettavissa erilaisiin ympäristöihin ja laskutusprosesseihin
  • Vaatimuksia vastaava tietoturva ja audit trail
  • Keskitetty ja virtaviivainen käsittelyprosessi lisää tehokkuutta ja tuottaa kustannussäästöjä

Rondo Analytics -ratkaisu tehostaa ostolaskujen käsittelyn seuraamista ja antaa kokonaiskuvan laskujen kiertoprosessista. Sen avulla voidaan tunnistaa prosessien pullonkauloja ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Lisäksi analytiikan avulla havaitaan helposti laskut, joiden käsittely on vaarassa viivästyä.

Analytiikkaratkaisumme hyödyt

  • Organisaation toiminnan kehittämistä tukevat mittarit selkeyttävät tavoitteita
  • Kokonaiskuvan hahmottaminen prosesseista on mahdollista yhdellä silmäyksellä
  • Väline organisaation kilpailukyvyn parantamiseen