Tehokkuutta hankinnan rutiinitehtäviin automaation avulla

Rondon hankintapolku aina kilpailutuksesta maksuun on ostajalle markkinoiden mutkattomin ja tehokkain hankintaprosessin automaation ansiosta. Toimittajasopimusten sähköinen allekirjoittaminen, ostoslistat, hankintapyynnöt, laskujen mobiilihyväksynnät ja sähköinen arkisto tehostavat hankintaprosessin läpimenoaikoja jopa 95%.

Ajantasainen tieto mahdollistaa nopean reagoinnin prosessin eri vaiheissa, kun hankintoihin liittyvä dokumentaatio löytyy yhdestä paikasta. Rondon hankintajärjestelmä tekee kaikista toimenpiteistä täydelliset audit trail -tiedot, jolloin esimerkiksi automatiikan kohdistamalta laskulta päästään porautumaan siihen, kuka on hyväksynyt tilauksen.

Rondon Web Shop -järjestelmä muodostaa samanlaisen käsittely- ja hyväksymismenettelyn kaikille hankintojen tekemiseen osallistuville. Lisäksi sähköistetty hankintaprosessi tehostaa laskujen käsittelyä, kun tilauksen tiedot ovat automaattisesti käytettävissä saapuvien laskujen kohdistuksessa.

 

 

Rondon hankintajärjestelmän toiminnot

Kilpailutuksella voidaan kilpailuttaa eri toimijoita, jotta organisaatiolla on käytössään parhaat tuotteet ja myös kilpailukykyisimmät hinnat. Kilpailutus on tehty helpoksi ja tehokkaaksi.

Sopimusten hallinta automatisoi sopimuksiin perustuvien sekä toistuvien laskujen käsittelyprosessin. Lisäksi sen avulla helpotetaan hankintaan liittyvien sopimusten arkistointia, hakua ja uusimista.

Ostaminen tapahtuu helppokäyttöisellä Rondo-hankintajärjestelmällä. Sen rinnalla voidaan käyttää myös muita hankintajärjestelmiä, kuten ERP-ratkaisun hankintatoiminnallisuuksia. Ratkaisu sopii niin ammattiostajille kuin satunnaisesti hankintoja tekeville käyttäjillekin.

Ostolaskujen käsittely on automatisoitu täysin niissä tapauksissa, kun käytössä on koko Rondon hankintaketju. Ostolaskujen käsittelyä voi käyttää myös ilman hankintajärjestelmää Rondon monipuolisten automaatiotoimintojen kanssa esimerkiksi automaattisessa tiliöinnissä ja reitityksessä. Rondon ostolaskujen käsittely on lisäksi helposti kytkettävissä muihin hankintajärjestelmiin, kuten SAP-hankintajärjestelmään.

Analytiikalla voi tutkia koko hankintaketjun toimivuutta ja löytää siitä mahdollisia parannettavia kohteita, kuten hankintojen keskittäminen tietylle toimittajalle määräalennuksia varten. Myös yksittäisiä prosessin osia voidaan analysoida esimerkiksi pullonkaulojen tunnistamiseksi.

Lisää hankinnasta blogissamme

Hyödynnä helpon hankinnan mahdollisuudet – niin kuluttajatkin tekevät

Toimivan hankintaprosessin neljä tunnusmerkkiä

 

Hankintaprosessi

 

 

Linja-auto

Rondo Mukana mobilisoi ja vauhdittaa Vantaan ostolaskujen käsittelyä

Rondo Mukana tuottaa taloudellisia säästöjä nopeuttamalla ostolaskujen käsittelyaikoja. Säästöjä saadaan niin työskentelyn tehostumisesta kuin ostolaskujen viivästys- ja perintäkulujen vähenemisestäkin.

Lue lisää

Integration

Lataa automaatio-opas

Tiedätkö, mitä hankintaan liittyviä työnkulkuja sinun organisaatiossasi kannattaa automatisoida? Automaatio-oppaan avulla voi tunnistaa sellaiset rutiinit ja paikat prosesseissa, joiden automatisoinnista saadaan parhaat hyödyt.

Lataa opas