Työvoiman hallinta (WFM eli workforce management) on paljon muutakin kuin työvuorojen suunnittelua. Resursoinnin suunnittelussa tulee ottaa huomioon työntekijöiden osaaminen sekä työmäärien vuorokautiset ja kausittaiset vaihtelut. Kun tähän kokonaisuuteen lisätään vielä työntekijöiden toiveet ja poissaolot, on täydellisen resursoinnin suunnittelu haastavaa, mutta ei mahdotonta. Hyvällä suunnittelulla hyödynnetään työntekijöiden työaika mahdollisimman kustannustehokkaasti ja minimoidaan ylitöiden ja tarpeettomien lisien syntyminen.

Palvelun laatu ja saatavuus turvataan suunnittelemalla oikea osaaminen oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. On tärkeää, että resurssit kohdentuvat sinne, missä tarve ja asiakkaat ovat. Pitkän tähtäimen suunnittelulla voidaan varmistaa henkilöstön oikea mitoitus sekä mm. tasoittumisjaksojen optimaalinen hyödyntäminen.

  • Työvoiman tarpeen ennakoinnilla varmistetaan oikea henkilöstörakenne
  • Tavoitetuntien laskennalla maksimoidaan työaikajoustojen hyödyntäminen
  • Työvuororakenne muodostetaan kysyntälähtöisesti ennakoidun tarpeen perusteella
  • Työvuorojen miehitys voidaan automatisoida
  • Muutosten ja sijaisten hallinta on tehokasta
  • Työvuoron sisäistä työaikaa voidaan haluttaessa kohdistaa työpisteille
  • Työaikatoteutumien, poissaolojen ja sijaisten hallinta tuottaa ajantasaisen työaikakirjanpidon
  • Palkka-aineistot muodostetaan automatisoidusti, jolloin prosessin läpimenoaika lyhenee ja inhimilliset virheet vähenevät

  CGI HR WFM -järjestelmän laskurien ansiosta työajan seuranta on helppoa ja nopeaa. Myös koko kolmen viikon suunnittelujakson saaminen kerralla näkyviin suunnittelunäytölle on hyvä juttu.

  Anne Miettinen, resurssisuunnitelija, SSO

  CGI HR WFM on paras ratkaisu keskisuurille ja suurille organisaatioille kokonaisvaltaiseen työvoiman hallintaan. Se perustuu Ortecin kehittämään WFM-järjestelmään, jota CGI toimittaa asiakkailleen. 

  Prosessien automatisoinnin, suunnittelua tukevan tiedon hyödyntämisen ja älykkäiden järjestelmätoiminnallisuuksien avulla muodostetaan joustava työvoiman hallinnan ratkaisu, joka tukee yrityksesi tavoitteita ja toimintamalleja. Ratkaisumme käyttää luotettavaa dataa henkilöstösuunnitteluun ja tehtävien määrittämiseen. Työvuorosuunnittelulla varmistetaan riittävä osaaminen ja palvelun saatavuus, myös muutostilanteissa. Kysynnän ennustaminen on olennainen osa ratkaisuamme.

  CGI HR WFM -ohjelmisto on erittäin käyttäjäystävällinen ja se on saatavilla myös pilven kautta. Online suunnittelu ja työvoiman ohjaus auttavat pitämään koko organisaation ajan tasalla tilanteesta. Voit ottaa käyttöösi myös mobiilisovelluksen työntekijöille. 

  Ratkaisu parantaa myös työntekijän tyytyväisyyttä, kun sillä mahdollistetaan omiin työvuoroihin vaikuttaminen helppokäyttöisten itsepalvelutoimintojen avulla. Positiivisella työntekijäkokemuksella on aina positiivinen vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Tyytyväinen työntekijä palvelee paremmin asiakasta.

  Asiantuntijat työssä

  Kaikissa yrityksissä on omanlaiset toimintatavat. Työtunnit, lomat, lepoajat, työtehtävät ja monet muut asiat voivat erota työnantajasta riippuen ja kaikki nämä tekijät vaikuttavat päivittäiseen tekemiseen. Hyvä työvoiman hallinnan ratkaisu voidaan konfiguroida juuri sinun yrityksesi tarpeen mukaan.

  Lue lisää henkilöstöhallinnon palveluistamme.