Primary tabs

Kirja avaa IT-järjestelmien roolia liiketoiminnassa silloin, kun tavoitteena on voimakas kasvu, asiakaskokemuksen kehittäminen tai vastaaminen markkinatilanteen muutoksiin.

Kirjassa pureudutaan mm. seuraaviin teemoihin:

  • Yrityksen muutostilanteet, jotka haastavat IT-järjestelmiä 
  • Raportoinnin ja reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisen merkitys johtamiselle
  • Digiajan teknologiat ja integraatiot uuden liiketoiminnan ja ansaintamallien kehittämisessä
  • Yrityksen arvoketjun tehostaminen ja kehittäminen
  • Miten myös teollisuusyritys voi luoda asiakaskokemuksesta kilpailuedun

Kirjasta hyötyvät kaikki, joiden toimenkuvaan liittyy yrityksen kasvu ja sen mahdollistaminen.

Lataa eKirja (pdf) maksutta täyttämällä oheinen lomake: 

ekirja: Määrääkö muutos vai sen johtaja