Teollisuus

Tietopankki

Vuonna 2014 Tampereen Sähkölaitos oli juuri ottanut irtioton Tampereen kaupungista ja sen IT-infrastruktuurista. Vaikka yhtiön omistajuus säilyikin kaupungilla, toi irtiotto mukanaan vapauden luoda uutta. Tällä vapauden hetkellä energiayhtiössä päätettiin se, että tulevaisuus on pilvessä, jonne yhtiö oli siirtämässä suuren osan...

Kansainvälinen yritys Orkla haluaa terävöittää omien tytäryhtiöiden tekemistä. Vanhat toiminnanohjausjärjestelmät eivät enää palvele ja näin ollen päivitys oli paikallaan. Liiketoimintaprosesseja halutaan nopeuttaa, helpottaa ja tuoda tähän päivään.

CGI:n tarjosi ISKU:lle IT-palvelujen muuttamista alan kilpailua nykyaikaisemmaksi ja tehokkaammaksi. Koska tarjous huomioi myös muuttuneen taloudellisen tilanteen ja sitä kautta muuttuneet palvelutarpeet, ISKU päätti edetä CGI:n kanssa. Sopimus infrastruktuuripalveluista allekirjoitettiin CGI:n kanssa kahden viikon kuluessa.

Dafo-tiimin asenne on erittäin hyvin asiakasta tukeva. He eivät ainoastaan vastaa esitettyyn kysymykseen, vaan myös kertovat mahdollisista muista vaihtoehtoisista ratkaisuista. Sari Lepistö, Controller, Pomarfin Oy Asiakkaan haasteet Kenkien valmistuksessa tarvitaan monien eri materiaalikomponenttien hallintaa koko tuotantoketjussa. Tuotannon työvaiheet tulee ottaa...

"Datavaja on ylittänyt toiveemme. Testaustiedon käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti, koska siihen pääsee helposti käsiksi ja se on valmiiksi käytettävässä ja yhdenmukaisessa muodossa", project manager Jouko Järvinen AGCO Powerilta kertoo.

Parempia digitaalisia asiakaskokemuksia ja tehoa myyntiin Olvi Oyj on toiminut panimo- ja virvoitusjuoma-alalla jo vuodesta 1878. Vuosien saatossa yrityksen kasvun myötä myös myyntivolyymi on noussut tasaisesti. Vuonna 2016 Olvi myi yhteensä 609,4 miljoona litraa virvokkeita. Olvin uudella verkkokaupalla haluttiin sujuvoittaa...

"Profion hankinta- ja projektin kustannusvalvonta muodostavat saumattoman ratkaisukokonaisuuden, joka on merkittävässä roolissa luotettavien kumppaneiden valinnassa ja luotettavan kustannusennusteen laadinnassa. Ratkaisun tehokkaan käyttöönoton on osaltaan mahdollistanut CGI:n projektiosaaminen ja palvelukyky."

CGI:n Profio360-toiminnanohjausjärjestelmä paransi tehtaan toiminnan hallittavuutta ja tehokkuutta. Tarkempi ajankohtainen raportointi ja ohjaus, sekä tietojärjestelmien yhtenäistäminen tuottivat myös merkittäviä operatiivisia hyötyjä.