Teollisuus

Tietopankki

12.4.2021 klo 9.00 - 10.00 Asiakaslähtöisen toimintamallin kehittäminen korostuu vahvasti teollisuuden toimialalla kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Myös palveluliiketoiminta kytkeytyy yhä useamman yrityksen strategiaan. Onnistunutta asiakaskokemusta on mahdotonta luoda ilman saumatonta ja läpinäkyvää tiedonkulkua. Varmista, että olet ajassa mukana: siirrä operatiivinen tehokkuus aidoksi asiakasarvoksi.

Vuonna 2014 Tampereen Sähkölaitos oli juuri ottanut irtioton Tampereen kaupungista ja sen IT-infrastruktuurista. Vaikka yhtiön omistajuus säilyikin kaupungilla, toi irtiotto mukanaan vapauden luoda uutta. Tällä vapauden hetkellä energiayhtiössä päätettiin se, että tulevaisuus on pilvessä, jonne yhtiö oli siirtämässä suuren osan...

Sami Isoherranen
Sami Isoherranen

Miksi teollisuuden digitalisaatio ei täytä odotuksia?

03.12.2020 Vain 13 % johdosta on tyytyväinen yrityksensä onnistumiseen tähän asti. Näin kertoo CGI:n vuotoinen globaali CGI Client Global Insights -tutkimus. Mikä tekee digitalisaatiosta niin kovan pähkinän teollisuudessa? Alla omat ajatukseni aiheesta.

Kansainvälinen yritys Orkla haluaa terävöittää omien tytäryhtiöiden tekemistä. Vanhat toiminnanohjausjärjestelmät eivät enää palvele ja näin ollen päivitys oli paikallaan. Liiketoimintaprosesseja halutaan nopeuttaa, helpottaa ja tuoda tähän päivään.

Teollisuuden alan yritykset pyrkivät vastaamaan digitalisaation avulla asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin entistä paremmin. Erityisesti siinä korostuvat tiedon integrointi, kyberturvallisuus sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.

Kolme ratkaisevaa tekijää, jotka julkisen ja yksityisen sektorin johtajien on huomioitava selviytyäkseen COVID-19-pandemian aiheuttamista merkittävistä taloudellisista, markkinoiden ja liiketoiminnan muutoksista.

CGI:n tarjosi ISKU:lle IT-palvelujen muuttamista alan kilpailua nykyaikaisemmaksi ja tehokkaammaksi. Koska tarjous huomioi myös muuttuneen taloudellisen tilanteen ja sitä kautta muuttuneet palvelutarpeet, ISKU päätti edetä CGI:n kanssa. Sopimus infrastruktuuripalveluista allekirjoitettiin CGI:n kanssa kahden viikon kuluessa.