Sosiaali

Tietopankki

Työ ergonomia mahdollistaa työhyvinvointiin vaikuttamisen Titania työ ergonomia -ominaisuus on suunniteltu yhteistyössä Työterveyslaitoksen työaikatutkijoiden kanssa. Se auttaa tunnistamaan henkilöiden työn kuormittavuuden tason sekä analysoimaan työturvallisuslain edellyttämiä vaara- ja haittatekijöitä raportoinnin avulla. Kun työ ergonomia otetaan huomioon, voidaan vaikuttaa työn kuormitukseen...

Samalla kun ruokapalvelualasta on tullut yhä monimuotoisempaa, palvelujen kokemusperäinen hallinta on osoittautunut riittämättömäksi. Aromi tarjoaa ruokapalveluihin tietoon pohjautuvan ratkaisun, joka antaa terveydenhuollon ammattilaisille olennaista ja reaaliaikaista tietoa loogisen ja tehokkaan päätöksenteon pohjaksi.

Data360 tuoteratkaisu auttaa yrityksiä ja organisaatioita luomaan asiakkailleen uudenlaisia palveluja ja parantamaan asiakaskokemuksia toimimalla erilaisten toimijoiden ja palveluntarjoajien suojattuna markkinapaikkana, jossa he voivat jakaa keräämäänsä asiakasdataa. Ratkaisu mahdollistaa asiakkaiden suostumusten jakamisen toimijoiden kesken helposti, nopeasti ja läpinäkyvästi, jotta myös asiakastietojen...