Sosiaali

Tietopankki

Tommi Kovalainen
Tommi Kovalainen

Automatisointi muuttaa työntekoa

2021-04-16 On kahdenlaisia automatisointia edistäviä organisaatioita. Niitä, jotka ovat jo muuttaneet omia työntekemisen tapojaan sekä niitä, jotka tulevat muuttamaan. Muutoksen keskellä automatisointi on noussut keskeiseksi työkaluksi manuaalisen työn vähentämiseksi ja kustannussäästöjen luomiseksi.

CGI:n asiantuntija
CGI:n asiantuntija

Matti Oulusta on devaaja ja lääkäri: ”Uuden oppiminen on työn suola”

2021-03-30 Matti Viljakainen työskentelee Oulussa CGI:n sote-IT-järjestelmien kehittäjänä. Ura alkoi potilastietojärjestelmien devaajana, kunnes hän kouluttautui työn ohessa lääkäriksi ja laajensi rooliaan myös IT-ammattilaisena. Viljakainen lähti IT-kuplan huumassa opiskelemaan tietojenkäsittelytiedettä valmistuttuaan ylioppilaaksi 1990-luvun lopulla. ”Minulla oli jo silloin mielessä kaksi vaihtoehtoa: lääkis...

Tuomo Pursiainen
Tuomo Pursiainen

Sä pistät, mä (Rokobotti) kirjaan

2021-03-26 Viimeiset kolme kuukautta ovat taas muistuttaneet miksi olen viihtynyt CGI:llä jo hetken aikaa. Täällä pääsee tekemään merkityksellistä työtä todellisten ammattilaisten kanssa sekä tuomaan omaa asiantuntijuutta kehittämiseen mukaan. Koronan aiheuttamiin haasteisiin vastaava botti-perhe, kuten heitä hellästi kutsumme, on kasvanut vauhdilla ja...

Saara Lindfors
Saara Lindfors

Suomen historian suurin organisaatiojärjestely edellyttää henkilöstön äänen kuuntelemista

2021-03-24 Kunnilla on sote-uudistustensa yhteydessä etulyöntiasema välttää yritysfuusioiden heikoin kohta: kulttuurieroista johtuvat vaikeudet. Kun yrityksille uutinen tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta, kunnilla on vielä melkein vuosi aikaa saada henkilöstönsä mukaan muutokseen. Sote-uudistus on Suomen historian suurin liikkeen luovutus- ja henkilöstösiirtymäprosessi. Se...

CGI:n asiantuntija
CGI:n asiantuntija

Tuomas Tuomaala: Tulkkina sosiaalityön ja sote-IT:n välillä

2020-09-24 Tuomas Tuomaala työskentelee suurimman osan työviikostaan sosiaalityöntekijänä lastensuojelun ja lapsiperheiden palveluiden parissa. Yhden päivän hän kuitenkin käyttää CGI:llä kehittäen sosiaalipalveluiden ratkaisuita. Sosiaalialalla järjestelmiltä vaaditaan erityisen hyvää käytettävyyttä, minkä kehittäminen houkutteli Tuomaksen tietojärjestelmämaailmaan.

CGI:n asiantuntija
CGI:n asiantuntija

Dynaaminen tietomalli vie kohti ihmiskeskeistä sotea

2020-09-17 Kun eri tavoin, eri paikoissa ja eri aikoina asiakkaista tai potilaista kerätyt tiedot kiinnitetään sosiaaliturvatunnukseen, ne on mahdollista yhdistää yhteen, dynaamiseen sote-tietomalliin. Sen avulla voidaan muun muassa kohdentaa ennaltaehkäisevää toimintaa oikein ja tukea yhden luukun palvelumallia. Annan tässä blogissa seitsemän...

Juha Sorri
Juha Sorri

Miten suoriutua sote-IT:stä tolkullisin kustannuksin ja pienin riskein?

2020-09-10 Suurten uudistusten menestys on kiinni ennen kaikkea siitä, palastellaanko kakku sopivankokoisiin siivuihin vai yritetäänkö se nielaista kokonaisena. Tämä pätee myös suuriin IT-uudistuksiin.

CGI:n asiantuntija
CGI:n asiantuntija

Miten datan voi valjastaa tukemaan työkyvyttömyysriskien ennaltaehkäisyä?

2020-06-17 Työelämä on murroksessa, kuten käy ilmi suuresta työn tulevaisuuden tutkimuksesta. Työkyvyn säilyttäminen murroksen keskellä on paitsi yksilön myös yhteiskunnan kannalta keskeinen asia, jolla turvataan yritysten ja organisaatioiden kilpailukyky, työurat ja yhteiskunnallinen hyvinvointi. Mitä keinoja meillä on datan avulla turvata työkykyä...

CGI:n asiantuntija
CGI:n asiantuntija

Muutosten matka sairaanhoitajasta terveydenhuollon IT-tuotepäälliköksi

2020-05-13 Niina Pehkonen on taustaltaan sairaanhoitaja. Ura vei kuitenkin vaiheittain informaatioteknologian pariin ja Niina päätyi lopulta CGI:lle terveydenhuollon tuotepäälliköksi. Uramuutokseen vaikutti Niinan halu yhdistää työssään sekä terveydenhuolto että siihen liittyvät modernit teknologiat.