Sosiaali

Tietopankki

Savonlinnan Seudun Työterveys ry on käyttänyt CGI:n kehittämää SoftMedic-potilastietojärjestelmää yhdistyksen perustamisesta saakka eli vuodesta 2003. Toiminnanjohtaja Maarit Leskinen näkeekin SoftMedicin ennen kaikkea toiminnanohjausjärjestelmänä, jonka kautta onnistuvat niin potilastietojen säilyttäminen, laskutus kuin resursointi ja työajanseurantakin. Savonlinnassa toimii asiakkaidensa omistama laadukas ja...

Loviisan kaupungilla aloitti syksyllä 2019 uusi Pegasos-potilastietojärjestelmän pääkäyttäjä Janni Rautakoski. Pääkäyttäjän tehostettu tukipalvelu auttoi häntä omaksumaan uudet prosessit nopeasti.

Nakkilan Kotihoito on hyödyntänyt Kotihoito Mukana –toiminnanohjausjärjestelmää jo vuodesta 2013. Järjestelmän avulla kenttätyötä voidaan ohjata tehokkaammin ja optimoinnin avulla voidaan laskea tarkat ajat siirtymille eri suorituspaikkojen välillä. Kenttätyöntekijöille lähetetään omiin mobiililaitteisiin valmiit työlistat, joiden avulla he pystyvät paitsi näkemään yhdellä...

Hoitoalalla kaikki alkaa ihmisestä. Siksi HUSin kirurgisen gynekologian kehittämisen lähtökohdaksi valittiin potilaskokemuksen kartoittaminen CGI:n palvelumuotoilun asiantuntijoiden voimin.

Kotihoito Mukana -mobiiliratkaisussa optimointi on saumaton osa työnohjausta ja se tarjoaa tehokkaan ja helppokäyttöisen tavan lisätä välittömään asiakastyöhön käytettävää aikaa. Loviisassa Kotihoito Mukana otettiin käyttöön vuonna 2017.

Kuopion yliopistollinen sairaala on eräs alansa digitalisaation edelläkävijöistä. Sairaalan laajentuessa haluttiin kehittää sähköistä asiointia muun muassa potilaiden itseilmoittautumisessa sekä vastaanotolle ohjaamisessa. Tehokas lääke löytyi luottokumppani CGI:n ITTE-itsepalveluratkaisusta.

Puheentunnistuksen mahdollisuuksia alettiin selvittämään HUSissa yhdessä pitkäaikaisen kumppanin CGI:n kanssa. Jo pilotissa palvelun todettiin tuottavan erinomaisia tuloksia – säästöä ajassa ja rahassa, tehokkaampia työnkulkuja sekä parempia työntekijä- ja asiakaskokemuksia.

Asiakaskäyntien lisääntyessä sosiaalipalveluiden ammattilaisten työstä on tullut yhä liikkuvampaa. CGI:n SOMA-mobiilisovelluksen avulla asiakastieto on aina tarvitsijoidensa ulottuvilla ja ajan tasalla. Yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa kehitetty SOMA säästää kallista aikaa, parantaa kirjausten laatua, aktivoi asiakkaita sekä lisää henkilöstön tyytyväisyyttä – ja tämä...

Etsitkö ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon tehostamiseen? Lue CGI:n ja Järvenpään kaupungin menestystarina.