Pilvipalvelut ja hybridi IT

Tietopankki

Modernin yritystoiminnan yhtenä kasvun esteenä on ristiriita liiketoiminnan ja IT:n tavoitteissa sekä kertyvä tekninen velka.