Palvelumuotoilu

Tietopankki

11.5.2021 klo 11

Tervetuloa mukaan webinaarisarjaan, jossa murramme palvelumuotoilun myyttejä.

18.5.2021 klo 9.00 - 10.00

CGI Kuntapulssi on tuotteistettu tiedolla johtamisen alusta, joka sisältää ajantasaiset ja luotettavat mittarit arkijohtamiseen esimiehille ja johdolle. Kuluneen vuoden aikana olemme tehneet useita käyttöönottoja eri kuntien kanssa. Nyt olemme parantaneet Kuntapulssin käytettävyyttä ja tuoneet osaksi uusia mittareita. Kuntapulssin ajantasaiset ja...

01.06.2021

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan maksuttomaan webinaariin 01.06.2021 klo 9.00 Sote-uudistusta on valmisteltu jo pitkään ja sen edetessä vaaditaan ripeämpää tahtia Suomen historian suurimmassa organisaatiojärjestelyssä. Sujuvaa käynnistymistä ja uudistuksen tavoitteita tukevaa suunnittelutyötä tehdään jo tiiviisti sairaanhoitopiireissä, kunnissa ja kaupungeissa sekä tulevilla...

25.5.2021 klo 9-11.30

Kevään asiakastilaisuudessa pohdimme tiedolla johtamisen merkitystä kiinteistöhuollon ja siivouspalvelujen toimialalla. Miten esimerkiksi muuttuviin tilanteisiin pystytään sopeutumaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti? Kuinka vapautuvat resurssit allokoidaan uusiin tehtäviin ketterästi?

25.5.2021 klo 13.30-14

Tahdotko tehostaa vastaanottorutiineja? Haluatko tarjota entistä parempia asiakaskokemuksia? Ilmoittaudu mukaan webinaariin kuulemaan lisää.

Mitä coaching on? Miten se eroaa konsultoinnista tai mentoroinnista? Miten sitä voidaan hyödyntää organisaation menestyksen vauhdittajana? Kansainvälisen coaching-liiton ICF:n sertifioitu coach Benedictus Ågrén vastaa tässä webinaarissa mm. näihin kysymyksiin.

Tallenne

Miten datan voi valjastaa tukemaan työkyvyttömyysriskien ennaltaehkäisyä? Työelämä on murroksessa, kuten käy ilmi suuresta työn tulevaisuuden tutkimuksesta. Työkyvyn säilyttäminen on paitsi yksilön myös yhteiskunnan kannalta keskeinen asia, jolla turvataan yritysten ja organisaatioiden kilpailukyky, työurat ja yhteiskunnallinen hyvinvointi. Tervetuloa maksuttomaan webinaariin...

Tallenne

Smart City Live tarjoilee ruutuihin asiapitoista keskustelua kuntien ja kaupunkien muutospaineista, tulevaisuudesta sekä digitalisaation roolista toiminnan tehostajana ja elinvoiman kasvattajana.

Tallenne

Miten toimialan murros vaikuttaa vakuutuspalveluihin ja toimintaympäristöön nyt ja tulevaisuudessa? Tule kuulemaan millaisia näkemyksiä alan johtavilla toimijoilla on vakuutusalan tulevaisuudesta.

12.4.2021 klo 9.00 - 10.00

Asiakaslähtöisen toimintamallin kehittäminen korostuu vahvasti teollisuuden toimialalla kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Myös palveluliiketoiminta kytkeytyy yhä useamman yrityksen strategiaan. Onnistunutta asiakaskokemusta on mahdotonta luoda ilman saumatonta ja läpinäkyvää tiedonkulkua. Varmista, että olet ajassa mukana: siirrä operatiivinen tehokkuus aidoksi asiakasarvoksi.

Tallenne

Tilaisuudessa haastattelemme työkykyjohtamisen asiantuntijoita, joilla on kattava kuva suomalaisten työkyvystä ja -hyvinvoinnista eri toimialoilla. Keskustelemme mm. koronan tuomasta epävarmuudesta, alati kehittyvien digitaalisten palveluiden vaikutuksesta ja jatkuvan oppimisen vaatimuksesta. Kuinka nämä kaikki vaikuttavat yksittäisen ihmisen jaksamiseen?