Kestävä kehitys

Tietopankki

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. Tämän saavutuksen taustalla on useiden vuosien määrätietoinen ympäristötyö, jossa onnistuminen on edellyttänyt tietojohtamista sekä erilaisten verkostojen hyödyntämistä. Lahti on muun muassa lanseerannut ensimmäisenä kaupunkina maailmassa henkilökohtaisen päästökauppasovelluksen. Kyseinen innovaatio laskee käyttäjälleen viikoittaisen päästöbudjetin ja kannustaa...

Sini Vuorinen
Sini Vuorinen

Ammattilaisten 5 keinoa ruokahävikin hallintaan

26.10.2020 Syyskuun webinaarissamme Avaimet tulokselliseen hävikin hallintaan ruokapalveluammattilaiset ja CGI:n kiertotalousasiantuntijat ottivat kantaa ruokahävikkiin ja sen hallintaan. Keskustelussa nousi esiin viisi tärkeää teemaa hävikin välttämisessä. 1. Hävikin ennaltaehkäisy lähtee ruokalistasuunnittelusta Suunnittelun merkitys hävikin hallinnassa nähtiin erittäin ratkaisevana. Jo ruokalistaa suunnitellessa pitäisi...

CGI, Sumitomo SHI FW (SFW) ja Vantaan Energia kehittävät Suomessa täysin uudenlaista ratkaisua energiatuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseen. Jo ensimmäisessä vaiheessa onnistuttiin vähentämään biovoimalaitoksen co2-päästöjä yli 3 000 tonnia vuodessa dataa, analytiikkaa ja tekoälyä hyödyntämällä.

Sini Vuorinen
Sini Vuorinen

Avaimet tulokselliseen hävikin hallintaan

03.09.2020 Ruokahävikki on haasteena monissa ravintoloissa, koska jopa neljäsosa hankitusta ruoasta saattaa päätyä roskiin. Sillä määrällä on jo suuret vaikutukset tulokseen ja ympäristöön. Hävikkiä on kuitenkin mahdollista ennaltaehkäistä, kun hävikistä on tietoa riittävän tarkalla tasolla, tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja ravintolan...

CGI Hävikkimestari-sovelluksen käyttöönotto mahdollisti uudenlaisten käytäntöjen toteutuksen ja toi huomattavia säästöjä usealla ruokapalvelun osa-alueella. Tuotantovolyymin ollessa runsas hävikin vähentämisestä todettiin olevan sekä rahallisia että ympäristöön vaikuttavia hyötyjä.

Ravintola Nollan kantavana ideana on loistavan ruuan lisäksi ekologisuus ja kaiken jätteen painaminen nollaan. Ruokahävikin minimoinnissa heitä auttaa CGI:n Hävikkimestari-sovellus. Tule mukaan webinaariin, jossa haastamme ruokapalvelutoimijoita pohtimaan ratkaisuja ruokahävikkiin!

CGI Hävikkimestari-sovelluksen käyttöönotto tuottaa Leijona Cateringille säästöjä muun muassa jäte-, henkilökunta- ja raaka-ainekustannuksissa. Parolassa kolme kuukautta Hävikkimestarin käyttöönotosta ruokahävikki väheni jopa 36 prosenttia.