Data ja analytiikka

Tietopankki

18.2.2021 klo 9-9.30

Maksuttomassa webinaarissa toimiala-asiantuntijamme erikoislääkäri Timo Salmisaari sekä teknologia-asiantuntija Emmi Welin pohtivat, kuinka digitalisoimalla suostumusten hallintaa, pystymme sujuvoittamaan hoitotyötä, lyhentämään hoitoketjuja ja parantamaan asiakaskokemusta. Lisäksi esittelemme sosiaali- ja terveydenhuollon käyttötapauksia ja kerromme alustaratkaisusta, jota kehitämme tähän akuuttiin tarpeeseen. Pohdimme myös mitä...

27.1.2021 klo 9 - 9.25

Maksuttomassa webinaarissa pääset kuulemaan, kuinka sopeutuminen uusiin kotihoidon toimintatapoihin on entistä ketterämpää. Kerromme kuinka, asiakkaamme hyödyntävät jo nyt uusia toimintamalleja kotihoidossa, tekniset ratkaisumme tukevat erilaisia liikkuvan työn toimintatapoja ja kuinka teemme kestävää ohjelmistokehitystä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Tervetuloa mukaan webinaarisarjaan, jossa murramme palvelumuotoilun myyttejä. Sarjan ensimmäinen webinaari "Liiketoiminnalla ei ole aikaa viikon lappuleikkeihin", järjestetään perjantaina 29.1.2021 klo 11. Ilmoittaudu mukaan!

2.2.2021 klo 8.30-10.00

Asiakkaidemme prioriteihin kuuluu sekä ketterä kehittäminen että erilaisten kumppaniekosysteemien muodostaminen. Millaisia käytännön kokemuksia näistä aihepiireistä on ja kuinka toimintaa voidaan edelleen kehittää?

Tiistaina 2.2. klo 14.00 - 14.30

Miten varmistamme ja maksimoimme rokotetapahtumien lukumäärän ja minimoimme yksittäisen rokotetapahtuman läpimenoajan? Tällä hetkellä rokotetiedon kirjaaminen ja tilastointi ovat hankalaa, ja niihin käytetty aika on pois potilastyöltä. Rokobotti mahdollista tarvittavien rokotetietojen syöttämisen nopeasti ja kansallisesti määritellyn rakenteen mukaan. Tiedot siirtyvät potilastietojärjestelmään...

26.1.2021 klo 9.00

Pilveen siirtymisen hyötyjä korostetaan paljon, mutta mitä ne oikeastaan pitävät sisällään? Tässä webinaarissa asiantuntijamme kertoo käytännön kokemukset ja vinkit transformaatioprojekteista. Tervetuloa kuulemaan, mitä löydöksiä olemme tehneet viedessämme asiakkaidemme järjestelmiä pilveen. Ilmoittaudu mukaan!

Finanssialan asiantuntijat Atso Andersen ja Antti Jääskeläinen kertovat luottoriskien hallinnan haasteista ja kehityssuunnista pandemian muuttamassa maailmassa. Pohjana toimii kesällä 2020 Aalto DMBC –opiskelijaryhmän kanssa yhteistyössä tehty tutkimusraportti.

Tässä webinaarissa keskitymme laaja-alaisen datan hyödyntämisen mahdollisuuksiin ja datan visualisointiin helposti luettavassa muodossa. Webinaarin sisältö on räätälöity eläkevakuuttajien tarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden. Esitämme case-esimerkkejä CGI:n visualisointitoteutuksista. Avointa ja organisaation omaa dataa yhdistämällä muodostetaan lisäarvoa sekä eläkevakuuttajille että heidän asiakkaille...

1.12.2020

CGI järjestää 1.12.2020 yhdessä Suomalaisen Työn Liiton kanssa maksuttoman webinaarin ohjelmistotuotteiden kotimaisuudesta ja vastuullisuudesta. Ilmoittaudu mukaan!

Webinaari

CGI Suomi uudistaa sanomanvälitysalustaansa Tavoitteenamme on modernisoida sanomanvälitysalusta, joka auttaa meitä tulevaisuudessa tarjoamaan käyttäjäystävällisempiä, läpinäkyvämpiä ja kustannustehokkaampia palveluja liiketoimintaprosessien hallintaan asiakkaille. Päätimme lähteä tekemään yhteistyötä compacer Finlandin kanssa, koska pidämme sitä edistyksellisimpänä vaihtoehtona sanomanvälitysmarkkinassa. Asiakkaille yhteistyön tarkoituksena on näyttäytyä uudistuksena...

3.-19.11.2020

VesikantaPlus-seminaarit 3. - 19.11.2020 Järjestämme tänäkin syksynä suuren suosion saavuttaneet VesikantaPlus-seminaarit! Vallitsevan tilanteen vuoksi järjestämme ne etäkoulutuksina (webinaarina). Kuten aiemmin, tänäkin vuonna pääset tutustumaan seminaarissa VesikantaPlussan uusiin ominaisuuksiin ja käyttövinkkeihin sekä ratkaisumalleihin asiakaspalvelutilanteissa. Parasta antia tilaisuudessa on ollut aktiivinen keskustelu...